19 av hans förslag slängdes i papperskorgen

Förra året skrev Libbie Oxelblad runt 20 medborgarförslag på temat cykeltrafik. Ett enda av dem vann politikernas gillande.

23 februari 2019 07:00

LÄS MER:Politikern vill slopa medborgarförslagen.

– Jag brinner för frågan och Norrköping har en alldeles för låg ambitionsnivå när det gäller cyklande i staden, säger han när vi träffas vid ett övergångsställe vid Södra Promenaden.

Ett av hans förslag handlade om att bilisterna, bland annat här, skulle få väjningsplikt för cyklister, men det gick inte igenom. I beslutet står att tekniska nämnden är positiv till förslaget eftersom cykeltrafik ska prioriteras, men det står också om nya regleringar, krav på särskild utformning och analyser som måste göras.

Libbie Oxelblad ser väldigt många fördelar med om fler människor börjar cykla i stället för att åka bil. Därför blev det många medborgarförslag.

Det förslag han själv tycker var viktigast gick inte heller igenom.

– Det var det om en cykelsamordnare.

Alltså en person som enbart arbetar med gång-, cykel- och mopedfrågor och kan ha en helhetssyn.

– Det skulle underlätta en helhetssyn, tror han.

LÄS MER:Så kan invånaras idéer bli verklighet.

Tekniska nämnden höll inte med. "Genom att sprida ansvaret för gång, cykel samt moped bevakas alltid frågan av samtliga trafikplanerare i samtliga projekt", står det i beslutet.

Avslag blev det också på förslaget att bygga parkeringshus för cyklar framför allt vid Resecentrum, men det motiverades med att kommunen redan jobbar med frågan.

Några av Libbie Oxelblads förslag har ansetts tillgodosedda, som till exempel det om dynamiska farthinder, som skulle stoppa bilar som kör för fort vid övergångsställen. I beslutet står att tekniska kontoret arbetar med att upprätta dynamiska farthinder kring övergångsstället på Packhusgatan norr om Hamnbron.

Det förslag som fick bifall handlade om att instifta ett pris för cykelpendlare, till exempel ett presentkort i en cykelaffär.

– Som en morot för medborgarna att börja cykla, ett symbolvärde, säger Libbie Oxelblad, men han vet inte riktigt vad bifallsbeslutet kommer att leda till.

Förslaget var att medborgarförslaget skulle anses tillgodosett, bland annat eftersom kommunen årligen delar ut cykelprodukter, men politikerna ändrade det till ett bifall.

Libbie Oxelblad har själv ett förflutet som politiskt aktiv både i Moderaterna och Liberalerna.

Tror du det är lättare att påverka med medborgarförslag?

– Jag tror att medborgarförslag är viktiga och borde ha ett visst inflytande i politiken.

Vad säger du om ett enda bifall på runt 20 förslag?

– Det är så klart inte bra, framför allt eftersom att det i längden riskerar att invånare drar sig för att skriva medborgarförslag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall

Ämnen du kan följa