- Han har överlämnats till de sociala myndigheterna i Norrköping, säger Robert Kalmendal, chef för underrättelseenheten i Norrköping.

Varför släpptes han?

- Bevisen håller inte och sen måste man väga in att det är en väldigt ung man, säger Robert Kalmendal.

17-åringen är inte avförd från utredningen, misstankarna kvarstår dock men man vet ännu inte vilket brottrubricering som är aktuell.

- Det viktigaste är att de sociala myndigheterna tar hand om den unge mannen. Han har nu suttit på ett hem som ingen 17-åring ska behöva sitta på, säger Robert Kalmendal.

Socialjouren i Norrköping fanns på plats när 17-åringen släpptes ur arresten klockan 11.45.