Larm om hinder på E4 i norrgående riktning

Det initiala larmet inkom till SOS Alarm vid 13.38.

Linköpings kommun 18 november 2019 13:44

Enligt de första uppgifterna låg det större frigolitplattor över båda körfälten i norrgående riktning, i höjd med Tallboda. 

Vid 13.45 hade räddningstjänsten fått bort frigolitplattorna från vägen och trafiken flyter nu på som vanligt igen. 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa