Han vill rädda kvar Kolmårdens station

I förslaget kring den framtida järnvägstrafiken föreslås att framtiden för Kolmårdens station och Nyköpingsbanan utreds.

Kolmården 31 oktober 2019 18:15

I det underlag som nu ska ut på remiss till bland annat länets kommuner föreslås två nya stationer: Åby och Västra Linköping. Men om Kolmårdens station i Krokek ska vara kvar vill man utreda.

Det hänger samman med att persontrafiken från Nyköpingsbanan är tänkt att flyttas över till Ostlänken när den väntas vara klar om 15 år.

 

Jan Owe Larsson (M) är oppositionsledare i trafik- och samhällsplaneringsnämnden. Eftersom regionen styrs av en minoritet har han bjudits in att delta i arbetet med remissförslaget till målbild.

– Jag är väldigt glad för det. Vi har ett bra klimat i trafik- och samhällsplaneringsnämnden, säger han.

I det förslag som nu går ut på remiss föreslås en utredning kring Nyköpingsbanan och Kolmårdens station. Jan Owe Larsson anser att Kolmårdens station ska vara kvar för trafik den dag tågen börjar gå på Ostlänken.

– Det är som att man har en övertro på att allt ska lösas bara Ostlänken är på plats. Det kommer inte att vara möjligt att trycka ut all persontrafik på Ostlänken. Nyköpingsbanan kommer att behövas för persontrafik även i fortsättningen. Det kommer att finnas plats både för godstrafik och persontrafik på den banan.

 

När det gäller Tjustbanan menar Jan Owe Larsson (M) att det borde vara en diskussionen med staten. 

– Om Tjustbanan skulle ersättas med busstrafik så skulle det krävas en upprustning av vägnätet, så att vägen håller en så hög standard att det finns en tidsvinst med att åka buss. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Invånaren får nobben – efter idén för att locka turister till Norrköping

Invånaren får nobben – efter idén för att locka turister till Norrköping

De flaggar på halv stång – för att sörja nedlagda busslinjen: "Är en dödsstöt för hela byn"

De flaggar på halv stång – för att sörja nedlagda busslinjen: "Är en dödsstöt för hela byn"

Här ska första hålet grävas – för jättetunneln under Norrköping: Gräver sig 55 meter ner – under husen och Strömmen

Här ska första hålet grävas – för jättetunneln under Norrköping: Gräver sig 55 meter ner – under husen och Strömmen

Insändare: Förslag till bättre kollektivtrafik

Förslag till bättre kollektivtrafik

Här är besluten som visar att Norrköping växer • "Ett högt tryck men ett trevligt tryck" • Planerade investeringar ökar med 60 procent

Här är besluten som visar att Norrköping växer • "Ett högt tryck men ett trevligt tryck" • Planerade investeringar ökar med 60 procent
Visa fler