"Ideologi är viktigare än någonsin"

Ideologierna är inte döda. De lever gott just nu. Det hävdar politikens makthavare i en ny artikelserie.

2 april 2018 10:00

I den här intervjuserien har vi försökt fånga in vilka politiska tankar som styr riksdagspartierna. Vi har intervjuat sex partisekreterare och en partiideolog under en tidsperiod på några månader. Gemensamt för alla är att deras ord väger tungt internt när partierna utformar sin politik. En annan sak som de har gemensamt är att de har lång politisk erfarenhet. Sen finns det förstås en massa olikheter. Politiska olikheter. Det är dessa vi vill lyfta fram. Som ett slags innehållsdeklaration för svensk politik.

Sociologer talar om att arv och miljö avgör hur en person blir. Vi gör inget anspråk på att ge en heltäckande bild. Däremot vill vi veta vad som format företrädarna. Hur de kom fram till sina slutsatser? Och vilka ideologiska strider de ser framför sig? Och kanske framför allt varför de tror att deras ideologi är den rätta vägen. Finns det ens bara en rätt väg?

Det är drygt 60 år sedan som statsvetaren och Dagens Nyheters chefredaktör Herbert Tingsten slog fast att ideologierna är döda. Han menade att de stora åskådningarna som socialism, liberalism och konservatism spelade allt mindre roll i de framgångsrika demokratierna. Ingen av företrädarna för riksdagspartierna vi har intervjuat håller med om Tingstens dom. De ser sig alla som ideologiskt grundade och samtliga menar att ideologi är viktigare i dag än någonsin. Att vara ideologiskt tydlig uppfattas som ett vinstdrag. "Tydligast vinner", har flera bedömare slagit fast. Efter nionde september vet vi. God läsning.

Intervjuserien

Vi har intervjuat sju partisekreterare och en gruppledare.

Intervjuerna har skett mellan december 2017 och mars 2018.

Tanken är att intervjupersonerna ska få ge sin bild av sin ideologi.

Först ut i intervjuserien är Gunnar Strömmer, partisekreterare i Moderaterna.

Sen följer:

Aron Etzler (V).

Michael Arthursson (C).

Amanda Lind (MP).

Maria Arnholm (L).

Mattias Karlsson (SD).

Lena Rådström Baastad (S).

Acko Ankarberg Johansson (KD).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roland Klinga