Greve Stenbock ur tiden

Rösten var släpigt ljus - ådrad som en av hans ekar. Gammelskogen stod tät kring Magnus Stenbock. Nu är han borta och Herrborum del av en annan verklighet.

5 maj 2007 04:00
Naturen var det sanna. Han ansåg att vi fjärmat oss från den. Dalai Lama var bara en av flera husgudar. Långt tidigare hörde han till Albert Schweizers beundrare.
Det var i 30-talets vurm för övermänniskoidealet som han ansågs hämta sin näring. Men de läsefrukter han satte på pränt till sin 50-årsdag 1961, skulle få lång växtkraft.
Hans Tankar och synpunkter i några av tidens frågor trycktes i elva upplagor. Nyligen översatta till tyska.

<span class="mr">Sirlig
</span>Magnus Stenbock såg sig som författare. För andra blev han "Greven" till följd av sirliga manér och originella åsikter. Noga med titulaturen.
Detta var endast en av många reminiscenser från tiden före andra världskriget. Bortopererade och bortnötta hos större delen av mänskligheten. Men odlade i avsides enskildhet hos Magnus Stenbock.
På Herrborum stod tiden stilla. Kungen Carl XVI Gustaf fällde de bevingade orden.
Motvilligt lät han sig föras i automobil. Lustjakten gjorde några stillsamma knop. Helst skulle gästen anlända i häst och vagn. Några finns ännu kvar som kan vittna om episoder fullt värdiga Frithiof Nilsson Piraten.
Medan omvärlden susade runt kontinenter i överljudshastighet vandrade han sin dagliga promenad till lusthuset.

<span class="mr">Mediafavorit
</span>Magnus Stenbock väckte uppseende, ibland smått förtjust. Han var medias favorit eftersom han besatt en allmänbildning sällan praktiserad i tv-tävlingar.
Omgiven av dagstidningar och tidskrifter drog han sig tillbaka till sina rum, märkta Privat. Så sent som i förra veckan tog han emot Correspondenten, livorgan sedan barndomen.
Alltsedan 1981 stod Herrborum öppet för betalande gäster. Atmosfären dokumenterades på film 2004. Den fick över en miljon tittare i tv. Som sällskapsdam kunde fotografen Helena Nygren vittna om en tid som påminde om hennes egen mormors.

<span class="mr">Dansör
</span>Många togs emot för konserter. Tidigt upptäckte Magnus Stenbock värdet i musik som exekveras i hemmiljö. Han komponerade själv vid flygeln, hemfallen åt en ädlings dygder. Varken poesi, miniatyrmåleri eller dans var honom främmande.
Som ung i Stockholm hade han dansklubb för societeten där man lärde ut hovdanser från tredje Gustafs dagar. Var det frågan om kadrilj var Magnus Stenbock given i täten.

<span class="mr">Lärd
</span>Han studerade i Sigtuna, men skiljde sig redan då från övriga unga män. Han medförde betjänt under studierna och uppgav senare att han hade "obehag" av att läsa mycket.
Fadern var stiftsbibliotekarie och fil lic, greve Carl Magnus Stenbock. Omhuldad av modern Louise Mörner ansågs han för klen för att åta sig någon tjänst. Annars låg banan som officer utstakad i släkten.

<span class="mr">Miljövän
</span>Med tiden kom han att uppfattas som en föregångsman - inom miljövården. Så sent som för ett år sedan knöts ett naturvårdsavtal med Skogsvårdstyrelsen. 36 hektar på Herrborum är skyddade i 50 år som tjäderlekplats. Det finns inalles fem naturskyddade områden på Herrborum.
Redan som ung gymnasist i Linköping ville han i likhet med naturskyddsföreningen att Eknön skulle bli ett reservat. Här stod landets högsta tall och lind samt en gran med 21 toppar. När han blev ägare 1969 fick Eknön sin skyddsstatus. Gammelskogen skulle visa sig omistlig.

<span class="mr">Vissnad
</span>Hembygdskänslan var stark hos modern. Färgstark och dominant skrev hon ner sina och traktens minnen. Sedan sonen blivit faderslös i tonåren gifte hon om sig med kaptenen Josias Montgomery och uppnådde 99 år.
Sonen Magnus såg till att låta allt bli vid det gamla. Enda ljuskällan är stearin i vissa salar. Herrborum, sammanbyggt av två äldre flyglar till en vacker paviljong på 1800-talet, vissnade som gammelskogen.

<span class="mr">Indisk filosofi
</span>Magnus Stenbock var övertygad om sanningen i indisk filosofi, det vill säga ahimsa. Inget levande får dödas. Detta gällde både gräs och huskatter. Han fick efter påstötningar tillstånd av kommunens djurskyddsinspektörer att omge sig med 32 katter.
"Man bör inte vara bunden, utan fri. I det religiösa ligger att ha så få förbindelser med det jordiska som möjligt." Detta gjorde Herrborums ägare till sitt rättesnöre.
Förvaltningen av 20 hyresgäster och sex arrendatorer sköttes till sist av ett förvaltningsbolag.
Framtiden för Herrborum är okänd. In i det sista bevarade Magnus Stenbock hemligheten vem eller vad som får ärva.
Utan bröstarvingar var han bördsstolt - unga Katarina Stenbock blev den åldrige Gustav Vasas hustru, hans namne ledde karolinerna i strid och står staty i Helsingborg.
1974 fick han sitt eget hederskompani av Greve Magnus Stenbocks karoliner som vuxit till 25 mannar.
Han ansågs leva i fel århundrade och var medveten om det, ofta med en humoristisk självdistans.
Som Don Quijote slogs han mot väderkvarnar. Hans mor deltog i rösträttskampen, själv förfäktade han åsikten att kvinnans plats var i hemmet hos man, barn och sjuka.
Den moderna kvinnan svek feminina ideal - som att skänka lugn och harmoni - och var kort sagt, en styggelse.

<span class="mr">Original
</span>I lantlig ro ägnade han sig åt att filosofera, och ställa ut sina akvareller. Den skräddade och oklanderliga fasaden kunde lika gärna bestått av peruk och sidenhosor. Men kombinationen av vässat intellekt och taktkänsla gjorde att han vann många för sin konservativa sak.
Magnus Stenbock gjorde skäl för epitetet original.
Född 28 september 1911
i Stockholm.
Avliden 2 maj 2007
på Herrborum.
Studerade efter Linköpings läroverk och Sigtunaskolan vid Gottfrid Larssons och Edward Berggrens konstskola samt miniatyrmåleri för Bertha Wilhelmson och Lisa Bianchini.
Skrev och uppförde bygdespelen Östgötarna 1939 och 1942 samt Onsdagsbröllopet 1947 och 1958. Utgav essäsamlingen Tankar och synpunkter i några av tidens frågor 1961.
Innehade Herrborums gods med Eknön och Skällvik sedan 1969.
Ordförande i Östergötland-Holavedens hembygdsring 1941-45, Stenbockska familjestiftelsen 1958, hedersledamot av hembygsföreningen i Skällvik.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!