Utlandsresan öppnade ögonen för eleverna

Bergska har inlett ett samarbete med skolor i Norge och Tyskland på temat miljö. Nyligen gjordes en projektresa till Norge.

David Malm, Alma Höög, Gusten Lundberg, Annika Rumenius och Viktor Bark från Bergska gymnasiet har nyligen genomfört en projektresa till Norge.

David Malm, Alma Höög, Gusten Lundberg, Annika Rumenius och Viktor Bark från Bergska gymnasiet har nyligen genomfört en projektresa till Norge.

Foto: Magnus Johansson

Finspångs kommun2019-12-02 15:04

Det rör sig om ett projekt kallat "Sustainability – Pay it forward” – en del av EU:s utbytesprogram Erasmus – där Bergska gymnasiet samarbetar med två skolor i Norge och en i Tyskland.

Nyligen besökte fem elever och två lärare från Bergska en skola i Val, som ligger vid en fjord norr om Trondheim, i Norge.

– Vi har sökt pengar från EU för det här projektutbytet. Tanken är att vi ska lära av varandra när det gäller miljöfrågor. Vi utgår från ett av FN:s globala mål – hållbar konsumtion och produktion, säger läraren Annika Rumenius.

Gruppen från Finspång besökte flera olika platser under projektresan, som genomfördes tillsammans med norska och tyska elever.

En vindkraftspark, laxodlingar, fiskefabriker och återvinningsstationer var några exempel på resmål. Under resan diskuterades olika miljöfrågor -och utmaningar.

– Det var mycket kritik mot att vindkraft förstör miljön i Norge, säger eleven Gusten Lundberg. 

– En negativ sak var att många fiskefabriker skickar fisken till Kina för att rökas, sedan skickas den tillbaka till Norge för att säljas, säger eleven Viktor Bark. 

De påpekar att det var en lärorik resa. 

– Vi fick se hur de tog hand om plast, som gjordes om till nya produkter, säger eleven David Malm. 

– Vi fick även presentera vår skola, Finspång och Sveriges ekosystem. Vi berättade om våra utmaningar kring miljön, som övergödning av sjöar och hur vi ska nå våra klimatmål, säger eleven Alma Höög. 

Vilken är den största utmaningen med projektet? 

– Att motivera andra elever och lärare, få dem att engagera sig. Vi ska prata i alla skolans klasser och förmedla våra kunskaper vidare, säger Viktor Bark. 

I mars nästa år ska elever och lärare från skolorna i Norge och Tyskland besöka Finspång. 

– Då är tanken att vi ska jobba med hållbart byggande, återvinning och fjärrvärme. Vi ska även visa upp vår vackra natur, säger Annika Rumenius. 

Hon påpekar att Bergska jobbar för att bli certifierat med Grön Flagg. 

– Det är ett mål med projektet, att vi ska förändra någonting. Det handlar om att identifiera problem och åtgärda det. Vi kan införa månadsutmaningar, som att inte shoppa eller bara åka kollektivt under en period, säger Annika Rumenius. 

– Det kan vara att sortera sopor bättre eller hjälpa förskolor att starta odlingar, tillägger Gusten Lundberg

Eleverna fick lära sig mer om fiskeindustrin i Norge.
Eleverna fick lära sig mer om fiskeindustrin i Norge.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!