Storföretag satsar på nya projekt

Ett samarbete som möjliggör drift med förnybara bränslen och kombikraftverk i Bolivia är nya stora projekt för Siemens i Finspång.

Finspångs kommun 8 november 2019 16:45

Siemens i Finspång har inlett ett samarbete med ett energibolag i Göteborg. 

I Göteborg är målet att all fjärrvärme senast 2025, ska produceras av förnybara eller återvunna energikällor.

Göteborg Energi och Siemens i Finspång samarbetar med syftet att testa svensk teknik som kan möjliggöra drift med förnybara bränslen i Rya kraftvärmeverk, som i nuläget drivs med naturgas.

– Det är jätteviktigt ur klimat- och miljösynpunkt. Vi kan redan i dag elda höga andelar fossilfria bränslen som till exempel biogas och vätgas i våra gasturbiner och har målet att snart kunna köra 100 procent fossilfritt, säger Hans Holmström, vd, Siemens i Finspång.

Hur påverkar det nya samarbetet framtiden i Finspång?

– Det är klart att det är väldigt positivt att vi gör den här typen av jobb. Först vill vi göra detta i Sverige och sedan i andra delar av världen. Vi hoppas kunna demonstrera vilka möjligheter som finns för hållbara och kostnadseffektiva bränslen. Det är en oerhört viktig del av energiomställningen i världen, säger Hans Holmström.

I Bolivia har tre kombikraftverk med svensk teknologi nyligen invigts. 

– Siemens har utvecklat en lösning för att stötta Bolivias pågående arbete för att förbättra tillgången till el för dess växande befolkning och ekonomi. Mycket av landets elproduktion bygger på vår utrustning. Bolivia har varit en viktig marknad för oss den senaste tioårsperioden, säger Hans Holmström.

Kraftverken var redan utrustade med 13 gasturbiner från Siemens i Finspång sedan tidigare. Sedan 2016 har Siemens levererat ytterligare 14 gasturbiner från Finspång samt elva ångturbiner, 22 ångpannor och annan utrustning från olika länder som Kina, Tyskland, Italien, Indonesien, Vietnam och Brasilien. 

Vilka länder är starka marknader för er i dagsläget?

– Thailand är en viktig marknad, precis som Bolivia och Argentina. Vi ser Tyskland som en gryende marknad. De vill ha bort smutsig kolkraft och istället ha renare gaskraft, berättar Hans Holmström.

Vad har ni för utmaningar?

– Stora utmaningen är inte att få fram tekniken, där ligger vi bra till. Men det är en politisk utmaning att se till att det går att producera de kvantiteter fossilfria bränslen som världen kräver. I Finspång hade vi det tufft för något år sedan, men är nu inne i en rejäl tillväxtfas, konstaterar Hans Holmström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa