Skolsköterskor vittnar om ungas problem

Trycket på kommunens skolsköterskor ökar när allt fler unga mår psykiskt dåligt.

Finspångs kommun 18 september 2019 08:00

– Vi hinner  inte jobba så mycket förebyggande som vi önskar.  Som det är nu handlar det mest om att  "släcka bränder",  säger Renée Höglund, skolsköterska på Nyhemsskolan.

Hon tillägger:

 – Vi skulle till exempel vilja hålla  grupper bland ungdomarna för att prata om sådan som rör dem. Men den mesta tiden  går åt till det som vi är lagstadgade att utföra, som vaccinationer, hälsobesök och dokumentation.

Kollegan Lotta Eklund, som har sin arbetsplats  på Grosvadsskolan nickar instämmande och räknar på hur många elever varje anställd skolsköterska i kommunen ansvarar för.

–  Mellan 380 och 530. När jag började för 18 år sedan hade jag visserligen hand om 800 elever men det märkliga är att jag har mer att göra nu, säger hon.

Ja, för utanför kraven uppifrån finns också en verklighet att förhålla sig till, med det faktum att allt fler unga mår psykiskt dåligt och vänder sig till skolsköterskorna. Siffror från Region Östergötland visar att 56 procent av flickorna  bland kommunens åttondeklassare upplever att de mår allt sämre. Det har nyligen också uppmärksammats i en motion där Vänsterpartiet i Finspång vill se fler skolsköterskor. Motionen har nu lämnat in till kommunfullmäktige.

– Vi har märkt en  ökning genom åren, det är fler som kommer med oro, ångest och självskadebeteende. Vi upplever  även att antalet pojkar med de här problemen ökar, fortsätter Renée Höglund.

Båda hon och Lotta ser en  koppling till social medier som många gånger leder till krav och förväntningar. Men också till de kallar rörligheten i samhället. Både när det gäller familjelivet och skolan.

– Jag märker om en lärare är sjuk och en vikarie kommer in i stället. Då ökar drop-in-besöken hos mig, tilläger Renée Höglund.

Och även om tillströmningen av antalet nyanlända i kommunen inte längre är lika stor som den har varit,  är det fortfarande en grupp där varje individ behöver mycket stöd, understryker de.

 De betonar också vikten av det finns kuratorer på skolorna. Där det saknas kuratorer eller där många elever är i behov av stöd,  blir skolsköterskan en person eleven vänder sig till.

I dagsläget är sju skolsköterskor anställda i kommunen och ytterligare en har anställts fram till årsskiftet

– Vi är väldigt glada för att ledningen hörsammat oss när det gäller det ökade trycket vi har. Och trots hög arbetsbelastning  trivs vi väldigt bra med våra jobb. Nu  hoppas vi att den  här tjänsten får vara kvar permanent, tillägger Renée.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa