SD vill ha snyggare betongsuggor i centrum

Sverigedemokraterna debatterade mest, men fick inte gehör för sina förslag.

Finspångs kommun 18 september 2019 21:30

Sverigedemokraternas motion om betongsuggor med lokal prägel avslogs av kommunfullmäktige.

– De stora och groteska betonghindren som vi har i centrum går att byta ut mot mer estetiskt tilltalande betongsuggor, sa Torgny Maurer (SD), från talarstolen. 

Han drog paralleller till sin hemstad Nynäshamn, där kommunen tillverkat betongsuggor i form av djur och liknande.

– Det blir en finare stadsbild och de går att använda på många ställen i en kommun där det behövs betongsuggor. Jag tycker det är synd att kommunen inte tar till sig det här förslaget, sa Torgny Maurer.

Miljö- och samhällsbyggnadsrådet Hugo Andersson (C) berättade att det pågår ett arbete med att se över hela centrumområdet och hur det ska se ut i framtiden.

– Det gäller både torget och trafiken. Det känns galet att designa och tillverka betonghinder just nu innan vi vet var de ska vara och hur det ska se ut. Ambitionen från mig är att det ska finnas ett färdigt förslag att diskutera här i kommunfullmäktige innan året är slut, berättade han.

En hel del e-förslag behandlades. Ett exempel var ett e-förslag, där förslagsställaren vill se en gästbrygga i Skutbosjön i närheten av Bildningen.

– Tanken är god. Men det är dybotten och det finns föroreningar att ta hänsyn till, så det kan bli en ganska dyr historia. Men vi har med oss förslaget om en gästbrygga i vårt fortsatta arbete med hela stationsområdet, sa kommunalrådet Ulrika Jeansson (S).

Torgny Maurer:

– Det här verkar vara en sak som ligger Finspångsborna varmt om hjärtat. Frågan om gästbrygga kommer upp med jämna mellanrum, det här borde vi ta till oss och förslaget är bra. Det skulle också kunna byggas bostäder i området. Och vad ska hända med det gamla stationshuset? undrade han.

Hugo Andersson:

– Det finns ingen detaljplan över området ännu. När vi kommit så långt kan vi ha med oss till exempel en gästbrygga i det arbetet, sa han.

Den risk- och sårbarhetsanalys som tagits fram för kommunen 2019-2022 vållade också en del debatt. 

– Sverigedemokraterna yrkar på en återremiss. Kommunens vision om 30 000 invånare år 2035 kräver en analys om vilka som flyttar hit. Den inflyttning som varit de senaste åren är bidragsdriven och hur det blir i framtiden är viktigt att veta, menade Torgny Maurer.

Ulrika Jeansson var av en helt annan åsikt.

– Jag känner inte igen mig i den bilden du ger. Mitt Finspång ser inte ut på det sättet, sa hon.

Risk- och sårbarhetsanalysen röstades igenom mot SD:s vilja. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Så tycker invånarna om nya torget: "Välkomnande"

Så tycker invånarna om nya torget: "Välkomnande"

Så kommer nya torget i Finspång se ut: fontän, ljusskulpturer och sittplatser

Så kommer nya torget i Finspång se ut: fontän, ljusskulpturer och sittplatser

Kristdemokraterna vill öka och behålla makten: ✓ "Behöver förbättra mycket inom skolan" ✓ Utesluter inga samarbeten

Kristdemokraterna vill öka och behålla makten: ✓ "Behöver förbättra mycket inom skolan" ✓ Utesluter inga samarbeten

Målet: De vill behålla makten efter valet • "Vi behöver få fler att flytta hit"

Målet: De vill behålla makten efter valet • "Vi behöver få fler att flytta hit"

Erfaren politiker steppar upp i Liberalerna • Taktiken: Vara tydliga – och inte svepande

Erfaren politiker steppar upp i Liberalerna • Taktiken: Vara tydliga – och inte svepande
Visa fler