Så många får gå efter storföretagets varsel

18 anställda sägs upp på Gränges efter varslet som företaget gjorde i mitten av oktober.

18 anställda sägs upp på Gränges efter varslet som företaget gjorde i mitten av oktober.

18 anställda sägs upp på Gränges efter varslet som företaget gjorde i mitten av oktober.

Foto: Monica Hansson

Finspångs kommun2019-12-05 05:00

För cirka två månader sedan varslade Gränges Europa i Finspång 22 tjänstemän om uppsägning.

– Vi måste effektivisera vårt arbete. Den nya organisationen är mer kund- och marknadsanpassad och syftar till att vässa vårt kunderbjudande, stärka vår konkurrenskraft och bidra till fortsatt tillväxt, sa Gränges Europachef Jörgen Abrahamsson, i samband med varslet i oktober.

De fackliga förhandlingarna har pågått under en längre period. Nu står det klart att 18 anställda måste lämna sina tjänster på Finspångsföretaget.

– Det känns beklagligt. Vi hade hoppats på att få ner siffran, men det blev inte riktigt som vi ville, säger Ronny Dahlberg, Ledarklubben, Gränges.

Hur har stämningen varit på företaget den senaste tiden?

– När det närmat sig slutet av förhandlingarna har stämningen varit mer tryckt, många har varit oroliga. Det är självklart aldrig roligt när personal tvingas lämna företaget, säger Ronny Dahlberg.

Merparten av personalen som lämnar företaget är tillsvidareanställda, förutom tre personer som är visstidsanställda.

– En stor andel har lösts genom pensionslösningar, där berörda personer, i de flesta fall, får ekonomin tryggad till 65-årsåldern. Vissa har valt att studera, medan andra flyttar till andra tjänster inom företaget. Det är naturligt vid en omorganisation, påpekar Ronny Dahlberg.

Uppsägningstiden varierar, exempelvis beroende på antalet anställningsår.

– Vissa  lämnar omgående, medan andra är kvar fram till sommaren. Många har varit anställda i många år på företaget. Vi har en historia som visar att personalen ofta har jobbat länge på Gränges.

Kommer det gå att driva företaget på samma sätt när så många anställda försvinner?

– Inte på samma sätt som förut. Det blir en mer slimmad organisation, där det bland annat blir förändringar kring marknads-, planerings- och distributionsdelarna. Företaget har gjort riskanalyser för att se var besparingarna kan göras, säger Ronny Dahlberg.

Antalet tjänstemän på Gränges i Finspång minskar från 161 till 143 efter uppsägningarna. Företagets kollektivanställda berördes inte vid detta varsel.

– Det är en trend vi ser i hela samhället att det minskas på administrativa tjänstemän.

Efter neddragningarna har Gränges Europa 472 anställda i Sverige.

Trots personalminskningen, går det att känna framtidstro för företaget?

– Absolut, det kommer att fortsätta gå bra för Gränges, betonar Ronny Dahlberg.

18 anställda sägs upp på Gränges efter varslet som företaget gjorde i mitten av oktober.
18 anställda sägs upp på Gränges efter varslet som företaget gjorde i mitten av oktober.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!