"Onödigt att hemtjänsten ska packa varor"

Kommunens biståndshandläggningar via inköp ska skötas digitalt. "Tiden för insatser sänks", säger kommunalrådet Ulrika Jeansson.

Finspångs kommun 1 oktober 2019 15:40

För några år sedan erbjöd ett Finspångsföretag hemtjänsten att prova shop-online. Varor har beställts och färdigpackade påsar till kund har hämtats.

– Projektet var lyckat och tjänsten har varit gratis för kund och kommun. Men Coop Finspång ansåg inte att de hade tid och råd att upprätthålla tjänsten, berättar socialrådet Marie Johansson.

Sektor vård och omsorg var i behov av en snabb lösning, för att inte personalen skulle behöva åka och handla i butik igen.

– Vi tycker att det är onödigt att vår hemtjänstpersonal packar varor, därför gör vi det här. Det är viktigare att vår personal används till omvårdnadsinsatser, säger kommunalrådet Ulrika Jeansson.

 

Nu väljer kommunen en digital lösning.

– Insatsen vi inför blir inköp via internet, men kunden väljer själv var den ska handla, betonar Ulrika Jeansson.

Kontakt har tagits med Sveriges Kommuner och Landsting, som ställer sig positiva till att inköp hanteras genom via internet, istället för att kommunen åtar sig en upphandling av inköp.

Systemen är lite olika beroende på var man bor, förklarar Ulrika Jeansson.

– Insatserna i tätort görs via inköp via internet. Då betalas en avgift för att få varorna packade och då betalar kunden en avgift. På landsbygden används hemsändningsbidraget via landsbygdsbutikerna, precis som det görs idag, säger hon.

Tidigare har kommunen höjt bidraget för ett par landsortsbutiker, som kör hem varor till sina kunder. 

– Vill någon på landsbygden ha hjälp med att handla via nätet får de det, men de får betala för hemkörningen, säger Ulrika Jeansson.

 

Införandet kommer att ske 1 december.

– Nu när vi får in en avgift från kunderna tänker vi fortsätta. För oss har det varit en stor arbetsinsats, men kan man hjälpa någon till ett drägligare liv så är det jättebra, säger Anders Svensson, vd, Coop Finspång.

Företaget började med att erbjuda hemtjänsten shop-onlinetjänster 2017.

– Cirka 60–70 personer har nyttjat hemtjänstens inköpstjänster tidigare, nu räknar vi med att det blir runt hundra personer i hela kommunen för vår del, säger Anders Svensson.

 

Kommunstyrelsen understryker att samverkan behöver ske kontinuerligt mellan kund, handlare och hemtjänst för att få till den bästa distributionen.

– Det här är välfärds- och kompetensproblematik som vi försöker få bukt med. Ansvariga på SKL välkomnar vår satsning och påpekar att vi är bland de första i landet att införa det här, konstaterar Ulrika Jeansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa