Hon ska se till att Finspång växer

Anna Lövheim är projektledaren som ska öka antalet invånare i kommunen. "Målet är att göra Finspång mer attraktivt".

Anna Lövheim har anställts som projektledare för Tillväxt Finspång. Hennes huvuduppdrag handlar om att jobba för att Finspångs kommun ska nå 30 000 invånare 2035.

Anna Lövheim har anställts som projektledare för Tillväxt Finspång. Hennes huvuduppdrag handlar om att jobba för att Finspångs kommun ska nå 30 000 invånare 2035.

Foto: Mikael Grip

Finspångs kommun2019-12-06 11:00

Tillväxt Finspång är en ekonomisk förening som arbetar med det långsiktiga målet att kommunen ska växa till 30 000 invånare till 2035. Detta från dagens nivå på cirka 22 000 invånare.

– Vi har jobbat med själva syftet med Tillväxt Finspång i några år. Nu ska det bli mer "verkstad", det är därför vi gjort den här rekryteringen, säger Mats Rosander, styrelseordförande i Tillväxt Finspång.

Framför honom vid bordet i biblioteket sitter Anna Lövheim som anställts som projektledare för att driva arbetet framåt. 

– Mycket handlar om att få Finspångare att känna en större stolthet och tala mer positivt om platsen där de bor. Till att börja med ska jag ut bland företag och lära känna dem som jobbar där. Jag vill veta vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra, säger Anna.

Tidigare har Anna Lövheim bland annat arbetat som näringspolitisk chef på Östsvenska handelskammaren. Ett jobb Anna lämnade för ett drygt år sedan för att satsa på sitt eget företag, där hon arbetar med konsulttjänster inom opinionsbildning och uppdrag som moderator och föredragshållare.

– Jag kommer fortsätta arbeta med mitt företag och lägga 60–70 procent på Tillväxt Finspång, förklarar Anna.

Hur ska Finspångs kommun öka med 8 000 invånare till 2035?

– Det är en vision och det blir väldigt tydligt att ta fram en siffra som mål. Vi ska göra Finspång mer attraktivt. Det ska finnas bra boenden, ett rikt kulturliv, en känsla av innovation och mod. Det ska finnas en vilja att komma hit som besökare. Vi ska ha en bra skola och så vidare. Får vi alla de sakerna på plats kommer invånarantalet att öka, berättar Anna.

Att få "jobbpendlare" att slå sig ned i Finspång är en annan utmaning.

– För att lyckas med det behöver vi bli ännu vassare på att förklara varför man ska göra det. Det räcker inte med att säga att här finns ett spännande jobb. Vi måste erbjuda fler mervärden för att locka med en bra helhet.

I skrivande stund finns det 40 medlemsföretag i Tillväxt Finspång. De betalar 1 000 till 50 000 kronor per år för sitt medlemsskap beroende på antalet anställda.

– Tillväxt Finspång ska inte tjäna pengar, utan bara ta ut en avgift för att driva verksamheten. Målet är att öka antalet företag rejält, förklarar Mats Rosander.

Den nya projektledaren har kontoret i kommunhuset.

– På sikt vill vi skapa en mötesplats i centrum, där jag också kan jobba ifrån. Det vore häftigt, säger Anna Lövheim.

Mats Rosander, styrelseordförande Tillväxt Finspång,  säger att i och med rekyteringen av Anna Lövheim "ska det bli mer verkstad".
Mats Rosander, styrelseordförande Tillväxt Finspång, säger att i och med rekyteringen av Anna Lövheim "ska det bli mer verkstad".
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!