Här satsar kommunen på miljön och klimatet

Elcyklar, elcargocyklar och laddstolpar. Så fördelades kommunens årliga satsning för miljö- och klimatåtgärder.

En hel del elcyklar fördelas ut i kommunens miljöutvecklingspott.

En hel del elcyklar fördelas ut i kommunens miljöutvecklingspott.

Foto: Gunnel Ekman

Finspångs kommun2019-09-15 14:30

2018 togs ett politiskt beslut om en årlig satsning på investeringar för miljö- och klimatåtgärder i form av en miljöutvecklingspott på 300 000 kronor.

Beslut om kriterier togs tidigare under året och det har varit möjligt för alla verksamheter att ansöka om medel för investeringar.

– Det rör sig framförallt om elcyklar och elcargocyklar som bidrar till minskad elanvändning och minskade koldioxidutsläpp. Vi har kunnat minska användandet av våra poolbilar, tack vare att fler verksamheter har elcyklar, säger kommunalrådet Ulrika Jeansson (S).

Resursteamet, Betarens hemtjänst, cykelpooler i Rejmyre och Hällestad, Centrala barn- och elevhälsan, Kommunrehab och kommunhusets cykelpool har beviljats medel för elcyklar och de två sistnämnda även för elcargocyklar.

Totalt inkom 19 förslag. Flera av ansökningarna var inte investeringar, utan avsedda för förskolor att öka biologisk mångfald samt åtgärder för att införa källsortering.

– Vi föreslår att dessa ansökningar överförs till nästa års pott. Det blir en annan pott och då tas pengar både från drift och investeringar. När det gäller källsortering kommer nya krav ställas på utformning av insamlingssystem. Då är det lämpligt att kommunens verksamheter inordnar sig i samma insamlingssystem, säger Ulrika Jeansson.

Medel har även beviljats för laddstolpar för elbilar och utökning av cykelförråd i kommunhusets garage.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!