Finspång ska anpassas för klimatförändringar

Kommunen har tagit fram en ny plan för att Finspång ska anpassa sig till klimatförändringarna.

Finspångs kommun 30 november 2019 15:00

Framtagandet av en klimatanpassningsplan har varit ett av kommunens prioriterade uppdrag under 2019.

Det övergripande målet för klimatanpassningsarbetet är att Finspång ska vara ett samhälle som står robust inför klimatförändringar som förväntas till slutet av seklet.

Planen, som tagits fram av en arbetsgrupp med kommunrepresentanter från samtliga sektorer och bolag, fokuserar på åtgärder inom kommunens egna processer och förvaltningar.

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde begärde Sverigedemokraterna att ärendet skulle återremitteras. Beslut om klimatanpassningsplanen kommer antas, tas vid kommande kommunfullmäktige.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa