"Det fungerar inte – vi har inte råd"

Socialrådet Marie Johansson påpekar att det är en svårighet att hantera en volym som kan förändras varje vecka.
Socialrådet Marie Johansson påpekar att det är en svårighet att hantera en volym som kan förändras varje vecka.

Kommunen inför inte påverkningsbara timmar inom hemtjänsten, när det gäller servicetjänster.

Finspångs kommun 3 oktober 2019 22:00

Kommunfullmäktige beslutade i början av 2018 att avskaffa LOV (Lagen om valfrihet). I beslutet gavs uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheten att ta del av servicetjänster. Till exempel att ett geografiskt område av hemtjänst städ, kan upphandlas för entreprenad. Dessutom utreddes påverkningsbara timmar.

Det sistnämnda innebär att kunden kan påverka vad timmarna ska användas till. I Linköping finns till exempel boservice, där kunden kan påverka om tiden ska användas till inköp, städ eller tvätt.

 

I dagsläget har sektor vård- och omsorg tre utförare av dessa insatser: Inköp, lokalvård och tvätt.

– Men vi kan inte införa påverkningsbara timmar. Det fungerar inte, för vi har inte råd. Vi kan inte utöka antalet arbetstimmar, säger kommunalrådet Ulrika Jeansson.

När en kund byter en insats, mot en annan, påverkas utförarna.

– Det innebär en svårighet att hantera en volym som kan förändras varje vecka, säger socialrådet Marie Johansson.

 

Moderaterna och Liberalerna yrkade att hemtjänst städ skulle upphandlas på entreprenad, men fick inget gehör av övriga partier i kommunstyrelsen.

– Vi har beslutat att fortsätta driva detta i egen regi. Det är viktigt att det finns inom kommunen, betonar Marie Johansson.

– Hemtjänst städ är en liten enhet. Vi har få klagomål och oerhört nöjda kunder. Vi ska se över stora åtgärder vad gäller vår ekonomi framöver, då ska vi även titta på städtjänsterna, konstaterar Ulrika Jeansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa