De satsar en miljon på kommunens entré

Finspångs kommun satsar en miljon kronor på att göra kommunhuset mer välkomnande, samtidigt som integriteten förbättras.

Finspångs kommun 17 oktober 2019 13:00

Kommunstyrelsen har beslutat att receptionen i kommunhuset ska göras mer tillgänglig, integritetsskapande och öppen.

– Det finns två aspekter i det här beslutet. Det är många ärenden som sköts i receptionens lucka, det är inte bra för integriteten. Sedan har vi säkerhetsaspekten. Det ska bli mer avstängt, så att det inte går att komma upp i trapphuset, säger miljö och samhällsbyggnadsrådet Hugo Andersson.

Förbättringarna av miljön som ska göras berör bland annat kommunhusets reception och inpasseringssystem.

Förslaget har arbetats fram av kommunikationsavdelningen, sektor samhällsbyggnad och sektor social omsorg. Därefter har vissa justeringar gjorts efter synpunkter av kommunledningsgruppen.

Entrén på plan fyra kommer att anpassas med tanke på medborgares och medarbetares återkoppling kring dagliga besök.

– Särskilt fokus har lagts på en lugn och avskild miljö. Framöver kommer det vara varsin receptionslucka för interna respektive externa ärenden, säger Ulrika Jeansson.

Inköp av inventarier till entrén som är tillgänglighetsanpassade, justering av besöksrum för möjlighet till möten mellan kommuninvånarna och olika digitala möjligheter att ta del av e-tjänster, lediga tjänster, anslagstavla och att anmäla besök är exempel på kommande åtgärder.

Kommunstyrelsen har beslutat att åtgärderna i kommunhuset, som beräknas kosta en miljon kronor, finansieras från medel som avsatts för fastighetsinvesteringar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa