Därför höjs inte skatten i Finspång

Trots det tuffa ekonomiska läget vill inte kommunstyrelsen höja skatten nästa år.

Finspångs kommun 18 oktober 2019 14:00

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen ta beslut om skattesatsen för år 2020 innan oktober månads utgång.

– Vi ämnar inte att höja skatten, trots att vi kämpar med ett mycket tufft ekonomiskt läge. Om vi inte löser problemen spelar det ingen roll om vi höjer skatten, säger kommunalrådet Ulrika Jeansson (S).

Skatten föreslås lämnas oförändrad på 22.15, per skattekrona för 2020.

– Vi vill jobba mer med strukturella frågor. En skattehöjning hjälper bara första året, sedan skulle vi vara tillbaka på ruta ett igen, påpekar miljö- och samhällsbyggnadsrådet Hugo Andersson (C).

 

Stefan Carlsson, oppositionsföreträdare och gruppledare för Vänsterpartiet i Finspång, påpekar att kommunstyrelsen var enig om att inte höja skatten.

– Vi vill inte att kommunalskatten höjs, för det slår hårdast mot dem som tjänar minst, säger Stefan Carlsson.

Han medger att det ekonomiska läget är besvärligt.

– Vi vill värna skola, vård och omsorg, så mycket som det går. Istället ser vi hellre att pengar plockas från hårdare verksamheter som fastigheter och näringslivsutveckling. Vi är överens om oförändrad skatt, men kan ha olika åsikter om hur omfördelningar ska göras.

 

Stefan betonar att många kommuner i landet brottas med ekonomiska problem.

– Jag skulle gärna se att staten skjuter till pengar till kommunsektorn för att hjälpa alla kommuner med ekonomiska utmaningar, konstaterar Stefan Carlsson.

Kommunfullmäktige har att ta ställning till skattesatsen före november månads utgång.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa