– Nu har jag kollat upp mer varför vi inte sökte just det här bidraget. Som jag sa senast så söker vi många statsbidrag, men inte alla. I det här fallet krävdes det en medfinansiering på samma belopp som vi skulle ha fått. Eftersom ekonomin ser ut som den gör inom utbildningssektorn så valde vi att avstå. Som situationen ser ut nu, har vi helt enkelt inte råd, säger Stefan Carlsson.

Han berättar om andra statsbidrag som kommunen sökt och också fått gällande elevhälsan.

– Vi har en helfinansiering på en psykolog som arbetar heltid inom elevhälsan. Vi har också fått ett bidrag för att förbättra samverkan mellan socialtjänsten och skolan, där elevhälsan är i fokus. Det handlar om mellan 300 000 och 500 000 kronor som vi får i efterhand när vi redovisat vad vi gjort, förklarar Stefan Carlsson.

Tidigare i veckan berättade vi om det särskilda statsbidraget på elevhälsan som regeringen satsat drygt 284 miljoner kronor på, varav Östergötlands län fått 13,5 miljoner kronor.