Vecka 30 anordnas den stora orienteringstävlingen O-ringen i Kolmården, Norrköping och Finspång. Tävlingen har cirka 18 000 deltagare och två av etapperna avgörs vid Arena Grosvad. Det stora deltagarantalet gör att kommunen redan nu har börjat titta på hur man ska lösa trafiksituationen. Etapperna i Finspång hålls måndag och tisdag vecka 30 och då påverkas trafiken på följande sätt:

Busskonvojer från Norrköping går kontinuerligt under dagtid. Till Finspång åker bussarna via Butbro och tillbaka kör de via Gronvägen.

Ängarna mellan KL-industri och Hårstorp kommer att fungera som parkering. Deltagarna får sedan gå den sista biten. Gronvägen kommer dagtid att vara avstängd för biltrafik mot Grosvad.

Deltagare som inte kommer från Norrköping kommer parkera på industrins centrala parkeringar. Även härifrån får man gå sista biten. Kommunen varnar därför för "lämmeltåg".

Även Högby påverkas på måndagen då mountainbike-orienteringen hålls i närheten av Bönnern. Delar av Vallonvägen kommer att vara avstängd dagtid för cyklisterna som ska ta sig till och från tävlingarna.

På Ramstorpsvägen uppmanar kommunen till extra försiktighet under dagarna då tävlingarna passerar vägen. Vid passagerna kommer det att finnas skyltar och trafikvakter.

I Lotorp kommer det att passera både löpare och cyklister under dagarna. Kommunen ber om extra uppmärksamhet och visad förståelse.

Hushållen kring de områden som berörs kommer under våren att få mer information utskickad till sig.