Vid Centrumkyrkans årsmöte nyligen togs beslut på hur den valda kyrkofastigheten ska användas i framtiden.

Det blir en tillbyggnad på cirka hundra kvadratmeter mot kommande vårdcentrum, en läktare med drygt 80 sittplatser byggs i kyrksalen, det skapas en stor kafédel med cirka hundra platser, en handikappanpassad hiss tillkommer, taket tilläggsisoleras och byggs om och interiört renoveras och förändras byggnaden på flera ställen.

– Vår projektledningsgrupp har haft uppdraget med hur vi ska forma kyrkan. Det har tagits fram flera förslag utifrån att vi vill vara en öppen kyrka som är välkomnande, berättar Rickard Harrysson i Centrumkyrkan i Finspång.

Artikelbild

| Byggas om. Centrumkyrkan i Finspång ska renoveras och byggas om. En satsning på nio miljoner kronor.

Det rör sig om en tillbyggnad på hundra kvadratmeter i två plan. Totala utbyggnaden blir 200 kvadratmeter, inklusive källardelen. Kyrksalen kommer efter ombyggnationen få totalt 200 sittplatser, på läktaren och markplan.

– Vi satsar en miljon kronor på att förbättra ljud och ljus i byggnadens olika lokaliteter, säger Rickard Harrysson.

Ett 30-tal personer har varit engagerade i planeringen av hur byggnaden ska utformas.

– Det är viktigt vid den här typen av verksamhet att förankra det som ska genomföras, säger Ulf Carpvik, vice ordförande i Centrumkyrkan.

Artikelbild

| Göras om. Entrédelen ska göras om i samband med renoveringsarbetet.

– Vi vill att många ska vara delaktiga, påpekar Rickard Harrysson.

Pingstkyrkan byggdes på 1960-talet och Baptistkyrkan på 1970-talet. I mars 2015 slogs församlingarna samman till Centrumkyrkan.

Artikelbild

| Tillbyggnad. Utbyggnaden av Centrumkyrkan ska göras i riktningen mot nya vårdcentrum.

– Två olika traditioner har sammansvetsats och det har gått riktigt bra. Att det inte är någon större skillnad på oss besannades i och med sammanslagningen. Satsningen som görs nu är den största sedan Pingstkyrkan och Baptistkyrkan byggdes, säger Ulf Carpvik.

Till sommaren ska de flytta ut från lokalerna och under cirka ett år husera i Pingstkyrkan, medan byggnationsarbetet pågår.

Artikelbild

| Många delaktiga. Rickard Harrysson och Ulf Carpvik, i Centrumkyrkan, påpekar att många varit delaktiga i hur fastigheten ska se ut.

– Vi beräknar att arbetet ska hålla på under hösten 2018 och våren 2019. Vi tror att allt är klart under 2019. Renovering och tillbyggnation görs med eget satsat kapital, säger Rickard Harrysson.

Kafédelen ska ligga mot vårdcentrumhållet, förhoppningen är att besökarna ska komma till lokalerna.

– När vi valde Baptistkyrkan, tänkte vi på det publika läget som ger bättre möjligheter. Målet är att kyrkan ska synas och vara lättillgänglig, alla är välkomna, säger Rickard.

– Öppenhet och flexibilitet är våra ledord. Vi vill även lyfta fram att vi har ett väldigt bra samarbete med både Region Östergötland och NCC, konstaterar Ulf Carpvik.