När Förintelsedagen den 27 januari högtidlighölls i Kulturhuset fick eleverna i Nya Bergska och klass nio i Nyhemsskolan en utomordentligt bra bild av vad diskriminering är, vad som skedde före och under andra världskrigets judeutrotning, vilka mekanismerna var.

Nadia Bednarek och Anja Persson från Byrån mot diskriminering i Östergötland svarade för den första timmens program.

De inledde med att berätta om diskrimineringslagen, vad som är diskriminering och var den kan ske. Verkliga historier illustrerade den torra lagtexten.

Artikelbild

| Diskriminering. Nadia Bednarek och Anja Persson från Byrån mot diskriminering i Östergötland föreläste om diskrim­inering och rasism förr och nu.

Därifrån kom de in på vad som skedde under judeutrotningen och hur det stegvis accelererade mot förintelsen. De kom sedan tillbaka till nutid med registrering av romer och attacker mot både byggnader och människor.

– Varför ska historien behöva upprepa sig, frågade Nadia Bednarek.

Efter lunch berättade fem elever om den toleransresa till Bosnien och Hercegovina som sju elever från Grosvadsskolan, Nyhemsskolan och Nya Bergska gjorde i september förra året. Deras berättelse förstärkte vikten av arbetet mot rasism och förtryck som Nadia och Anna tidigare berättat om.

– Tidigare har vi varit ute i skolor och klasser och berättat om resan, men det är är första gången vi fem gör det tillsammans för en större publik, sade Johannes Kyllönen.

Artikelbild

| Bildutställning. Jan-Erik Svenblad berättade om Doverstorps flyktingläger och i foajén kunde man se en utställning med bilder från den dramatiska tiden.

Medverkade gjorde också Khazar Fatemis med att visa Där mitt hjärta slår, en film om Afghanistan.

Inledde gjorde Anna Hellerstedt, lärare på Nya Bergska.

På kvällen var det dags för allmänheten då Jan-Erik Svenblad medverkade genom att berätta om Doverstorps flyktingläger, Sveriges största flyktingläger under och efter andra världskriget.