Ärendet ligger nu på kommunstyrelsens bord efter ett medborgarförslag som gav över 40 namnunderskrifter. "Att anlägga en gästbrygga på lämplig plats skulle öka handel och konsumtion i centrum. Idag finns ingen chans för oss med båtar att ta oss in till centrum och lägga till", skrev förslagsställaren bland annat. Frågan har engagerat även på Facebook.

Redan för två år sen kom det första medborgarförslaget in till kommunen om en gästbrygga i Skutbosjön. Förslagsställaren ville se någon typ av gästhamn som skulle medföra en trevligare centrum. "Det enda som finns är en privat låst brygga, d.v.s. ingen möjlighet att besöka Finspång för ett kortare eller längre båtbesök".

Tjänstemannautredningen, som låg till grund för svaret då, löd bland annat att området i anslutning till sjön finns med i den utveckling som planeras runt Stationsområdet. Samtidigt påpekades den miljöaspekt som man har att ta hänsyn till – de kända föroreningarna i sjön. Vad skulle det innebära för arbetet med att anlägga en brygga?

Artikelbild

| Tågspåret som går igenom Stationsområdet längs med sjön gör det knepigare att få till säkerheten.

– Och det ser ungefär ut på samma sätt nu, säger kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S).

– Dessutom har vi ytterligare en del i det här. De markanvisningar som NCC tidigare har beviljats, för att bebygga Stationsområdet, går ut nu. NCC har inte hittat någon entreprenör som vill förvalta de fastigheter som var tänkta där. Därför vet vi inte hur det kommer att se ut där i framtiden. Och innan vi tar beslut om en brygga måste vi se helheten, säger hon.

Det handlar om det obebyggda området intill Bildningen där det idag bland annat finns en parkeringsplats.

Ulrika Jeansson tillägger samtidigt att det pågår samtal just nu med flera företag som visat intresse för att bygga och förvalta. Flera möten är inbokade framöver.

Artikelbild

| Vem som ska bebygga det tomma området som i dag är parkeringsplats, ett stenkast från Bildningen, har blivit en högaktuell fråga.

– Så det här är högaktuellt. Skulle det leda fram till något krävs dock en ny detaljplan och den kan tidigast var klar någon gång under 2020–2021. Och området är rätt otillgängligt i dag. Dessutom finns ett tågspår där som på något sätt måste säkras upp, konstaterar Ulrika Jeansson.

Men hon påpekar samtidigt att hon tycker att medborgarförslagen om gästbrygga vid Skutbosjön är väldigt bra.

Artikelbild

| Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S) tycker att idén med en gästbrygga är bra, men betonar att man måste ta hänsyn till helheten i området.

– För vad jag förstått är det kö till de båtplatser som finns. Och det vore ju trevligt att utveckla det här området, säger hon.

På måndag, den 26 augusti, tas ärendet upp på kommunstyrelsens möte.