"Livrädd för att min 92-åriga mamma ska smittas"

Mikael Larsson anser att coronasmittade inte ska vårdas på äldreboende. "Jag är livrädd för att min 92-åriga mamma ska smittas", säger han.

Mikael Larsson anser inte att coronasmittade ska vårdas på äldreboende. Han är orolig för att hans 92-åriga mamma ska smittas.

Mikael Larsson anser inte att coronasmittade ska vårdas på äldreboende. Han är orolig för att hans 92-åriga mamma ska smittas.

Foto: Magnus Johansson

Finspång2020-06-24 17:00

Mikael Larssons mamma bodde i egen lägenhet i Finspång i 60 år. Men i höstas togs beslutet att flytta henne till äldreboendet Berggården i Rejmyre.

– Det kändes tryggare att ha henne på ett boende, men den senaste tiden har två personer fått corona och sedan avlidit. En av dessa personer bodde granne med mamma, nu är både jag och mamma oroliga för att hon ska smittas. Grannen flyttades inte, utan vårdades på boendet, säger Mikael Larsson.

undefined
Mikael Larsson anser inte att coronasmittade ska vårdas på äldreboende. Han är orolig för att hans 92-åriga mamma ska smittas.

Han påpekar att tester genomförts vid boendet och att hans mammas coronatest var negativt.

– Men coronasmittade borde flyttas direkt och få vård på sjukhus. Sedan bör rummet där personen bott saneras.

Mikael tycker inte att det räcker med att personalen har handskar, förkläde, visir och munskydd.

– Det kanske kan sätta sig i kläderna, sedan är det många i personalstyrkan som flyttar runt på olika boenden.

undefined
Mikael Larsson tycker att coronasmittade ska flyttas direkt från äldreboende och få vård på sjukhus.

– Mamma är blind på ena ögat och börjar se dåligt på andra ögat också. Jag förväntade mig ett tryggt boende, men nu funderar jag på att ta hem henne, så jag kan vårda henne själv, konstaterar Mikael Larsson.

Åsa Karlsson, vård- och omsorgschef i Finspångs kommun, kommenterar inte om Berggården haft boende som avlidit på grund av corona.

– Det jag kan säga är att vi har en allmän smittspridning i Finspångs kommun och att det finns smitta inom hemtjänst, boenden och LSS-verksamhet, säger Åsa Karlsson.

I slutet av april öppnade kommunen tillfälliga korttidsboendet Bönnern, i lokaler på lasarettsområdet, framförallt med hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatser utifrån coronaviruset och sjukdomen covid-19. 

undefined
Kommunen har öppnat tillfälliga korttidsboendet Bönnern, i lokaler på lasarettsområdet, framförallt med hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatser utifrån coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Hur ser du på frågan att coronasmittade ska vårdas på sjukhus istället för på boenden?

– Det görs en bedömning av läkare i varje enskilt fall, om våra brukare ska vårdas på sjukhus. Bedömningen av plats på korttidsboendet Bönnern, utgår ifrån hur personen mår, om det är lämpligt att flytta personen, bemanningsläget och hur mycket platser vi har. Det är upp till varje individ att själv avgöra om han eller hon vill vårdas på korttidsboende eller vara kvar i boendet, säger Åsa Karlsson.

Görs det sanering av rummen i samband med coronasmitta vid äldreboenden?

– Ja, vi följer de städrutiner som finns.

Vad erbjuds för typ av vård vid korttidsboendet?

– Vi erbjuder ingen annan vård, men genom att erbjuda ett anpassat boende, möjliggörs ett effektivt nyttjande av bemanning och materiel. Vi kan tillhandahålla skyddsutrustning och använda den på ett ännu mer sparsamt och effektivt sätt. 

Hur många platser har ni på korttidsboendet i dagsläget?

– Vi har tio platser och det finns lediga platser. Däremot kommer vi inte tvångsförflytta någon till Bönnern, betonar Åsa Karlsson.

Finspångs kommun har nyligen tagit över provtagningen från regionen, vad innebär det?

– Det vi har tagit över är att vi gör provtagningar av brukare med symtom, som bor i våra verksamheter, boenden, hemsjukvård och LSS-verksamheter, där vi har ansvar för hälsa och sjukvård. Vi gör inte provtagningar på medborgarna. Våra medarbetare provtas på sina vårdcentraler vid minsta symtom.

I måndags öppnade kommunens äldreboenden för att ta emot besök.

– Besöksförbudet hävs inte, men vi möjliggör trygga besök utomhus, för nära och anhöriga. Tvåmetersregeln gäller vid dessa besöksplatser och anhöriga måste boka sina besök i förväg, konstaterar Åsa Karlsson.

Mikael Larsson tycker att coronasmittade ska flyttas direkt från äldreboende och få vård på sjukhus.
Mikael Larsson tycker att coronasmittade ska flyttas direkt från äldreboende och få vård på sjukhus.
Berggården Rejmyre

På Berggården i Rejmyre finns 44 lägenheter, varav 31 platser är särskilt boende permanentplatser och 13 platser är korttidsboende. Av korttidsplatserna är tio demensplatser.

För att få en plats vid äldreboendet i Rejmyre krävs ett biståndsbeslut från en av kommunens biståndshandläggare.

Från och med måndag 22 juni görs vissa lättnader i besöksförbudet. Finspångs kommuns äldreboenden ställer i ordning särskilda besöksplatser utomhus, så att närstående har möjlighet att träffas. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!