20 miljoner mer satsas på fiber

Kommunstyrelsen har beslutat att utöka Finets låneram med 20 miljoner kronor för fiberinvesteringar.

18 september 2018 18:50

Finspångs Stadsnät Finet AB, (Finet), har ansökt om en utökad låneram med 20 miljoner kronor för fortsatta fiberinvesteringar.

Bolaget önskar nyttja tio miljoner kronor under 2018.

Aktuella områden för utbyggnad av stamfiber och anslutning av fastigheter är: Hävla - Regna - Igelfors, Risinge - Doversund - länsväg 215, Vistinge - Lämmenäs - Melby - Kolstad och Ysunda - Melby.

Det innebär att stamfibersträckor kan byggas, landsbygdsfastigheter kan fiberanslutas och områden som redan har fiber kan förtätas.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att utöka Finets låneram med 20 miljoner, från 58 till 78 miljoner kronor.

Finansieringen kan ske genom nyupplåning till internbanken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Johansson