Här ska byggas för över 100 miljoner

Göta kanalbolag planerar att bygga ett besökscentrum i Berg för 100–150 miljoner kronor. Bolaget tror på 100 000 besökare om året.

Berg kommun 11 september 2019 17:25

Planeringen av besökscentret har pågått i flera år och inleddes med en infekterad debatt om var den skulle ligga. Valet föll på Berg, till framför allt Motalas besvikelse.

Nu har planerna konkretiserats så mycket att det är dags för kanalbolaget och Linköpings kommun att inleda ett arbete med en detaljplan.

– Vår förhoppning är att besökscentret ska kunna öppnas under 2022 eller 2023, säger kanaldirektören Roger Altsäter.

 

Byggnaden är tänkt att bli på mellan 1 000 och 1 500 kvadratmeter och ligga på kullen nedanför hamnbassängen, där det i dag ligger två röda lador.

– Där är det fin utsikt åt alla håll – mot Roxen, slusstrappan, hamnbassängen och landskapet bakom. Vi vill locka ner folk till slusstrappan, det är ju den som är unik. I dag stannar de flesta besökare ovanför hamnbassängen, säger Altsäter.

Bolaget kalkylerar med att kunna locka 100 000 betalande besökare om året till centret, som ska vara öppet året runt.

– Här ska man kunna lära sig om kanalens historia och om ingenjörskunnande, men vi vill också visa upp nya saker och framtida tekniker.

 

Tre arkitektfirmor har lämnat förslag på byggnaden, men kanalbolaget har ännu inte valt något av dem. Vem som ska betala är heller inte klart. Kostnaden beräknas till 100–150 miljoner kronor.

– Vi diskuterar med kommunen, regionen, ett antal privata aktörer och med vår ägare staten. Vi vill ha en ganska bred finansieringslösning så att det blir allas besökscentrum och inte bara kanalbolagets, säger Altsäter.

Det finns många frågor att lösa under arbetet med detaljplanen. Marken befaras innehålla föroreningar som radon, arsenik och kadmium. Strandskyddsdispens kommer att krävas och det finns en lång rad riksintressen att ta hänsyn till.

Vägen blir också en knäckfråga. Redan i dag är det problem med infarten från Stjärnorpsvägen under högsäsong. Men kommunalrådet Muharrem Demirok (C) antyder att det finns en lösning.

– Vi håller på och slutför köpet av gamla Vretaskolan och tanken är ju att det ska byggas bostäder där på sikt. En ny väg skulle kunna serva både det området och besökscentret.

 

Demirok välkomnar kanalbolagets planer.

– Det är oerhört positivt för Linköping och för utvecklingen av Berg. Det kommer att innebära att Berg blir ett besöksmål året runt.

Ovanför hamnbassängen har kanalbolaget också ett bygge på gång, en kombinerad restaurang och butik. Det bygglovet har dock överklagats.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa