Vindkraften - Knappast möjligt att göra en omstart

”Vi är angelägna om att göra allting rätt från början för att få en så kort process som möjligt” säger Holmen i en debattartikel.

Norrköping 14 maj 2021 15:35
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Holmen: Vi följer regler och rekommendationer" NT 9/5

Från början – dvs för ett drygt halvår sedan – har väl Holmen hittills gjort i stort sett alla fel som varit möjliga. Att nu ”göra en omstart” är knappast möjligt eftersom det grundläggande felet inte kan rättas till. 

 

De planerade vindkraftsetableringarna vid Skybygget, Klintaberget och Högsjö avser användning av mark- och vattenområden inom tätortsnära, tättbefolkad landsbygd, med stora naturvärden och av stor betydelse för friluftslivet, till stora delar dessutom beläget inom vattenskyddsområde. 

Det innebär att lokaliseringen inte utgör en från allmän synpunkt god hushållning, vilket i sin tur innebär att de föreslagna platserna inte uppfyller kraven på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. Den föreslagna markanvändningen har inte heller stöd i Norrköpings eller Finspångs översiktsplaner. 

 

Inom Rättvisa vindar norra Östergötland - RVNO - hoppas vi att frågan om felaktig lokalisering kan läggas fast i ett tidigt skede och att åratal av tillståndsprocesser, med efterkommande rättegångar om skadestånd på grund av miljöstörningar inte ska behövas. 

Per-Olov Strandberg, ordf RVNO Hans Kindstrand, Juristgruppen RVNO Catharina Roos v ordf RVNO

Ämnen du kan följa
Holmens planer på vindkraft
Debatt

Debatt: Det finns många skäl till att säga nej

Debatt

Debatt: Säg ja till vindkraft i Kolmården

Insändare

Insändare: Doggsen: Vi vill att vårt företag ska kunna leva vidare

Debatt

Debatt: Ansökan om byggande av vindkraftpark ska ske före nyår

Debatt

Debatt: Holmen: Vi följer regler och rekommendationer

Visa fler
Läs mer!
Finspång

Vändningen: Holmen minskar antalet vindkraftverk

Norrköping

Karin Jonsson (C): "Vi är för en utbyggnad"

Norrköpings kommun

Liberalerna vill begränsa vindkraften: "Måste ta hänsyn till människors oro och hälsa"

Debatt

Debatt: Säg ja till vindkraft i Kolmården

Vikbolandet

Planen: De ska bygga 198 kraftverk – 350 meter höga

Visa fler