Snart ska Östra Promenaden grönska på nytt

Vi är medvetna om att bygga om och byta ut träden på Östra Promenaden innebär en mycket stor förändring i stadsbilden och för närboende.

Norrköping 20 september 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Livet blir aldrig detsamma igen" NT 11/9

Arbetet har planerats sedan lång tid tillbaka i kommunen och Länsstyrelsen har gett sitt godkännande. 

Östra Promenaden är prioriterad i föryngringsarbetet på grund av trädens egenskaper och hur de mår. Inventeringar har visat att många träd hade påverkade och begränsade/ojämna rotsystem, troligtvis på grund av att de kapats eller skadats i samband med olika anläggningsarbeten, för trafikåtgärder och ledningsschakter. 

 

Det har också bekräftats nu när vi grävt för att förbereda de nya växtbäddarna. Lindarna hade tydliga intorkningar och rötangrepp i de övre och yttre krondelarna. Begränsade rotsystem och påverkan i krondelarna gör att Östra Promenaden hade en hög andel riskträd. De gamla träden var stora och obeskurna vilket skulle kunna ge stora skador på person och egendom, om motsvarande tidigare incidenter då träd bröts i stambasen skulle ske igen. Av den anledningen har vi bedömt att alternativa vårdåtgärder som beskärningar och rotmiljöförbättrande åtgärder inte varit ett alternativ.

 

De första nya träden planteras redan i slutet av året. När vi är klara kommer fler träd att ha planterats än vad som tagits ned. Träden som planteras är stora (uppåt tio meter höga) och kommer att ge ett grönskande intryck redan från början. Träden med förbättrade växtbäddar tillsammans med utvecklade och mer sammanhängande parkytor ger Östra Promenaden en grön och långsiktigt hållbar inriktning. 

Vi förnyar Östra Promenaden med respekt för de historiska promenaderna, för framtiden med mer plats för träd och människor.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Omgörningen av Östra Promenaden

Nu blir det svårare att ta sig fram på Promenaden

Här planteras det första nya trädet på Östra Promenaden

Cyklisten om avspärrningarna: "Det har blivit katastrof"

Insändare: Går inte att undvika köerna på Skepparegatan

Siffrorna: Här har trafiken ökat mest när Promenaden stängts av ✓ Dubbelt så många bilar på gatan

Visa fler
Läs mer!

Nu blir det svårare att ta sig fram på Promenaden

Insändare: Ständigt trafikkaos i Norrköping

Har du missat dessa? Här är artiklarna som engagerar mest på nt.se

Insändare: Älgarna ska inte vara på E22:an

Insändare: Det har blivit ren och skär anarki på gatorna

Visa fler