Olle Vikmång: Vi är beroende av duktiga tjänstemän

Signaturen Orolig medborgare ställer sig frågande till mitt uttalande om sambandet mellan kvalitet och resurser i samband med att vi presenterade tilläggsbudgeten för 2022.

Insändare 9 oktober 2021 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Har tjänstemännen tagit makten över politiken?" NT 4/10

För att reda ut eventuella oklarheter i hur jag tänker tror jag att det behövs flera saker. Låt mig dock först slå fast att det är en tydlig prioritering som vi politiker gör. Om det råder ingen tvekan. Men för att vi ska kunna genomföra det vi vill är vi beroende av en professionell organisation med duktiga tjänstemän. Något vi har i Norrköping och som är glad för.

 

När det gäller frågan om att resurser till välfärden så är det är viktigt, det ger förutsättningar att ha en god kvalitet i verksamheten och där bemanning är en ytterst viktig del. Därför har vi redan innan beslutet om att tillföra vård- och omsorgsnämnden 26 miljoner kronor fattat beslut om att rekrytera 45 nya medarbetare i omsorgen. Med beslutet i tilläggsbudgeten kan det arbetet fortsätta. Resurser är som sagt viktigt men det löser inte alla utmaningar vi har vilket var det jag avsåg med mitt uttalande.

 

Vill vi få ut mesta möjliga kvalitet måste vår personal också göra rätt saker utifrån de behov som finns. Därför tänker vi också fullfölja det arbete med kompetensutveckling som vi inlett. Tyvärr har pandemin satt begränsningar för omfattningen men i och med att restriktionerna upphört kommer vi fortsätta och arbetet med kompetensutveckling för våra medarbetare. Vi behöver även arbeta med att stärka ledarskapet. Framförallt kommer vi arbeta med att ge medarbetarna ett mer aktivt stöd i det vardagliga arbetet. 

 

Resurser, kompetensutveckling och ledarskapet är alla delar vi behöver arbeta med för att stärka kvaliteten här och nu samtidigt som vi lägger grunden för ett kontinuerligt kvalitetsutvecklingsarbete. 

Vi vill leverera en högre kvalitet, då behöver vi ha fokus både på alla delar. Något vårt budgetförslag tar sikte på.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa