I Sverige ska barn bära skolböcker - inte vapen

Sverige har 60 utsatta områden där kriminaliteten begränsar människors frihet, Norrköping är inte förskonat.

Norrköping 14 oktober 2021 06:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Val 2022

Regeringen har misslyckats och det är ett stort svek mot alla de som lever i dessa områden. Idag besöker vi Marielund och Navestad i Norrköping för att lyssna på de som lever med och arbetar med utmaningarna. Det finns inga enkla lösningar, men vi kan inte vänta. Det krävs handlingskraft och att vi börjar agera här och nu. 

 

Sverige ska vara ett land där alla barn får växa upp och utvecklas som fria människor och känna full delaktighet i det svenska samhället. Men istället har vi blivit ett land där inte alla har samma förutsättningar att utvecklas, att bygga sig en bättre framtid, att åtnjuta grundläggande fri- och rättigheter. 

Liberalernas reformprogram Förortslyftet innehåller över 200 politiska förslag inom fem områden som bygger på en integrationspolitik med krav och möjligheter. Att lyfta utanförskapsområden handlar om att lyfta hela Sverige. Därför kräver vi långsiktiga åtgärder för ett Sverige som håller ihop. 

 

Klassresan börjar i klassrummet

Alldeles för många barn går ut skolan utan tillräckliga kunskaper. Liberalerna menar att det både ska råda ordning på lektionerna och trygghet i korridorerna. Dessvärre är känslan av otrygghet i skolan utbredd; endast fyra av tio flickor uppger att de känner sig trygga i skolan.

 

Vi vill att alla barn ska ha möjligheter att ta sig dit de vill i livet. Det kräver tydliga insatser för studiero, kunskapsfokus och en prioritering av svenska språket. Liberalerna vill införa obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända och nyanlända barn. Att behärska språket och förstå landet man lever i ger frihet till fler.

 

Fler måste få ett första jobb

Idag står många nyanlända och utrikes födda utanför arbetsmarknaden. Det är en stor utmaning som fördjupar utanförskapet. För att få fler i arbete måste bidragsberoendet brytas genom att se till att det lönar sig bättre att gå från bidrag till jobb än vad det gör idag. Därför vill Liberalerna sänka skatten på låga inkomster så att det lönar sig bättre att ta ett första jobb och införa ett bidragstak. 

 

 

Ta tillbaka makten från gängen 

Ingen enskild åtgärd är viktigare för att långsiktigt få ned brottsligheten än att hindra att barn och unga fastnar i en kriminell livsstil. För att vända utvecklingen krävs både förebyggande och repressiva åtgärder. Det behövs en skola i världsklass men också fler poliser med bättre löner, ökade befogenheter för socialtjänst och mindre sekretesshinder mellan myndigheter. I Sverige ska barn bära skolböcker, inte vapen. 

En halv miljon människor bor i de sextio stadsdelar som finns på polisens lista över utsatta områden. Kriminella grupper har skapat en parallell maktstruktur i de mest utsatta områdena. Det föder gängbrottslighet, våld, skadegörelse och bilbränder – som begränsar alla de strävsamma människors frihet. Många som kommit till Sverige för att bygga en framtid i sitt nya hemland, inte för att förlora sina barn till kriminalitet. 

 

Utvecklingen går att vända. Liberalerna har formulerat visionen att Sverige år 2030 inte ska ha några utsatta bostadsområden. Det kräver fler jobb, ökad jämställdhet och mer kunskap i skolan. Men också brottsbekämpning.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Val 2022

Debatt: Centern: Vi vill fortsätta tillsammans som Alliansen

Debatt: Sverige ska vara ett tryggt land för alla

Debatt: Snacka om att här finns närproducerad energi

Debatt: KD: Särreglera hedersbrott i brottsbalken

Debatt: Sluta säga att det är sossarnas fel

Visa fler
Läs mer!
Politik

Åkesson: "Vi tar budgetstriden fullt ut"

Efter Östra Promenaden – nu har de ansökt om att fälla träd på Norra Promenaden

Brott

Kvicka utredningar testas i halva landet

Här tas första spadtaget för de nya bostäderna

Insändare: Insändare: Inför sommartid året om istället

Visa fler