Därför lyfter de bort barackerna på platsen

De boende har brottats med problem som möss, hetta och kyla. Men nu försvinner bostadsbarackerna från Fiskebyvägen.

De provisoriska bostäderna försvinner snart från Fiskebyvägen.

De provisoriska bostäderna försvinner snart från Fiskebyvägen.

Foto: Sara Segraeus

Nyheter2019-12-02 11:30

I tre års tid har barackerna på Fiskebyvägen tjänat som bostäder. Men under vecka 49 fraktas de iväg på lastbilar, två och två.

– Först lyfter vi isär alla bodar och plastar in dem så att de skyddas för väder och vind. Nu hoppas vi på att det inte blir så mycket mer snö, säger Per Hellqvist, Nova projektpartner.

Totalt hade kommunen 30 lägenheter och anledningen att de försvinner är att hyreskontraktet för paviljongerna löper ut vid årsskiftet.

– De som bott där har successivt flyttat ut. Vi har vetat om att lägenheterna skulle bort och har haft en plan för det, säger Yvonne Thilander, socialdirektör, Norrköpings kommun.

Barackerna har använts som tillfälliga boenden i väntan på en permanent lösning för personer som behövt kommunens stöd för att hitta bostad, men också av nyanlända som Migrationsverket har anvisat till Norrköping.

Men de boende har brottats med en rad problem. Förra sommaren träffade vi boende som knappt stod ut i hettan i barackerna. De vittnade även om trångboddhet, möss i avloppen, trasiga varmvattenberedare och kyla på vintrarna. 

– Det var inga bra boenden för barnfamiljer, konstaterar Yvonne Thilander.

– Men det var provisoriska bostäder och användes när inflyttningen var stor i Norrköping. Då hade nöden ingen lag. Jag är glad att vi inte längre behöver dem. Folk behöver permanenta bostäder, fortsätter hon.

Torsdag den 5 december ska alla baracker vara borta och tomten ska sedan återställas till parkmark.

De 30 paviljongerna på Fiskebyvägen har under sina tre år haft hög beläggning, runt 80 procent. Men under året har det successivt minskat för att avslutas helt i september.
De 30 paviljongerna på Fiskebyvägen har under sina tre år haft hög beläggning, runt 80 procent. Men under året har det successivt minskat för att avslutas helt i september.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!