Behövs säkerhetsavstånd till hus nära vindkraftverk

Kristdemokraterna i Finspång vill att det ska finnas ett säkerhetsavstånd mellan bebyggelse och vindkraftverk på minst tio gånger verkets höjd.
Kristdemokraterna i Finspång vill att det ska finnas ett säkerhetsavstånd mellan bebyggelse och vindkraftverk på minst tio gånger verkets höjd.

Vi i Kristdemokraterna Finspång är för vindkraft på ett nationellt plan. Alla förnyelsebara energislag behövs för att komma till rätta med elbristen och de skenande elpriserna som vi har i vårt land idag.

Insändare 3 november 2021 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi ser det väldigt tydligt på elräkningen varje månad, och att företag väljer att stoppa produktionen eller att flytta den utomlands för att tillgången på el inte kan förutspås, speciellt på kalla och vindstilla vinterdagar.

Detta vet vi kristdemokrater i Finspång mycket väl om.

Vad vi också vet mycket väl om är de stora ingrepp i skog och natur och för de människor som bor på landsbygden som uppföranden av dessa stora vindkraftsverk innebär...

 

Vad vi däremot inte vet tillräckligt mycket om är:

-Eventuella hälsorisker för människor och djur förknippade med vindkraftverk i form av buller, vibrationer och ljusföroreningar, speciellt med dessa nya verk av motsvarande Eiffeltornets höjd.

Även andra risker i form av nedfallande is från turbinblad, lossnandet av blad och nedfallande av hela kraftverk som exemplet i Aldermyrberget i Jörn i november 2020 då ett 230 meter högt vindkraftverk ramlade ihop, måste också tas med i riskkalkylen.

 

Vi kristdemokrater bedömer att med den osäkerhet om hälsorisker som föreligger så behöver det finnas ett säkerhetsavstånd till närmaste bebyggelse från varje enskilt verk som vi uppskattar till 10 H, det vill säga 10 gånger vindkraftsverkets höjd.

Är verket 100 meter så ska alltså avståndet till närmaste bebyggelse vara 1000 meter, är verket 300 meter så ska avståndet vara 3000 meter.

Med denna tillämpning av avstånd kontra verkets höjd som vi kristdemokrater i Finspång vill ha som en regel i Finspångs kommun så skulle det skapa en acceptans både från de boende och företagen i de berörda områdena, samt för vindkraftsproducenterna att slippa ovissheten i hur uppförande och placering av verken kan ske.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa