Attendo tvingas betala tillbaka löner till kommunen

Attendo måste betala tillbaka 2,8 miljoner kronor till kommunen. Skattepengarna skulle ha gått till löner, men det har visat sig att den privata vårdgivaren har haft för lite personal på två av sina äldreboenden i Norrköping.

22 maj 2012 20:16

Kommunen tar tillbaka driften av både äldreboende och hemtjänst från företaget.

Tidigare i år avslöjade NT att Attendos boenden inte hade den bemanning som de skulle ha enligt avtalet med kommunen. En sjuksköterska som arbetade för företaget berättade att Attendo inte ens tog in extrapersonal för vak när boende låg för döden.

Under början av året fick vård- och omsorgskontoret anonyma klagomål om att det var för få som jobbade på de två boendena Södergården och Kalkstensgatan. Kommunen begärde att få en redovisning av personaltätheten för det första halvåret i år samt för hela 2011.

Det visade sig att Attendo har haft för lite personal på de två äldreboendena. Exempelvis redovisade Kalkstensgatan 40,22 årsarbetare för 2011 när det enligt avtalet ska vara 44,8.

Charlotte Näsström Morén är presschef för Attendo och hon kommenterar personalbristen.

- Vi har redovisat vår bemanning på samma sätt under lång tid. Det var först i år som kommunen plötsligt ändrade metoden för hur personaltätheten ska redovisas, säger Charlotte Näsström Morén.

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att återta Kalkstensgatans äldreboende och Vilbergens hemtjänst från Attendo. Avtalet för Södergården gäller för en annan tidsperiod.

- Förlängningen av det avtalet kommer förmodligen att behandlas av nämnden redan i juni, säger Gunilla Lundberg, programansvarig för äldreomsorgen i Norrköping.

Attendos tolkning av vård- och omsorgsnämndens beslut är att det finns en politisk vilja att kommunalisera all äldreomsorg.

- Vi har haft ett bra samarbete med Norrköpings kommun, men vad jag har förstått har politikerna bestämt sig för att all äldreomsorg ska tillbaka i kommunal regi, säger Charlotte Näsström Morén.

Det är bara siffrorna för förra årets bemanning som har analyserats klart av kommunen, men Gunilla Lundberg kan ge en bild av hur det sett ut hittills i år.

- Under de tre första månaderna var bemanningen för låg, men redan i april ser det ut som om Attendo ökade personalbemanningen, säger hon.

Nu måste vårdföretaget se till att fler jobbar på boendena. Charlotte Näsström Morén berättar om hur företaget har löst problemet.

-  Vi tagit in fler vikarie och vi har också tillsatt ett antal tjänster som har varit vakanta en längre tid, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Erik Jersenius