Annonssamarbete med Veteranpoolen

Kompetensbrist – pensionärer den oväntade lösningen

Sverige brottas med en växande kompetensbrist. Fler företag vänder sig idag till Veteranpoolen, med målsättningen att fylla kompetensluckorna med pensionärer. Dessa jobbande pensionärer, eller "jobbonärer", är inte bara en lösning på ett problem, utan också ett välkommet inslag på arbetsplatserna. Veteranpoolen har idag över 11 000 jobbonärer, ett antal som förväntas öka i takt med den växande kompetensbristen.

Fler företag vänder sig idag till Veteranpoolen, med målsättningen att fylla kompetensluckorna med pensionärer

Fler företag vänder sig idag till Veteranpoolen, med målsättningen att fylla kompetensluckorna med pensionärer

Foto: Veteranpoolen AB

Native2023-11-01 09:00
Detta är ett annonssamarbete.

Fler och fler företag vänder sig mot äldre arbetstagare för att lösa sina kompetensutmaningar. Tack vare pensionärer kan företag lösa sina bemanningsproblem. Deras erfarenhet och arbetsglädje är eftertraktade, och efterfrågan på jobbonärer bara ökar. Särskilt i bristyrken är pensionärernas kompetens ovärderlig. 

Mikael Petersson som driver Veteranpoolen i Norrköping har länge sett potentialen i jobbonärer. Han ser pensionärer som en självklar lösning på utmaningarna med kompetensförsörjning. 

– Det kan vara för att bemanna vid en plötslig sjukskrivning, eller införa kompetenser som kan etablera en ny verksamhet, säger Petersson. Att hitta rätt kompetens i tid kan vara avgörande för företaget för att få verksamheten att fungera och personalen att trivas.

Veteranpoolens framgångskoncept är flexibilitet. Företag kan anlita en jobbonär för en kort period eller flera månader, allt anpassas efter företagets unika behov. Genom god kännedom om veteranerna kan Veteranpolen snabbt hitta den jobbonär som passar bäst för uppdraget. 

Trots att företag ofta kontaktar Veteranpoolen för kortare uppdrag, blir dessa ofta till långvariga, lyckade samarbeten. Många arbetsgivare inser vikten av att kunna erbjuda sina anställda löpande avlastning och stöttning från kvalificerad arbetskraft. Detta blir en form av investering i personalens och företagets välmående. 

– Alla företag behöver ett par extra huvuden eller händer någon gång – och här kliver jobbonärerna in och avlastar när det behövs som mest, säger Mikael. De är vana vid att snabbt skaffa sig en överblick av läget och sedan hugga in i arbetet.

Sverige är ett av de länder i Europa med högst andel arbetande pensionärer. Idag har Veteranpoolen totalt 11 000 jobbonärer som besitter decennier av kompetens, redo att ta sig an del- och heltidsuppdrag inom en mängd områden. Att ta vara på pensionärer som arbetar, för att de vill och kan, är en viktig nyckel för att lösa kompetensbristen.

– Jag tycker att arbetsgivare ska våga tänka i nya banor för att lösa kompetensutmaningarna, säger Mikael. En pensionskompatibel arbetsmarknad är möjlig, och vi ser styrkan i den lösningen varje dag. Jag är övertygad om att Veteranpoolens roll kommer att bli ännu större och viktigare framöver – både vad gäller kompetensförsörjning, men också för att välkomna de många pensionärer som är sugna på att fortsätta arbeta.

Ta reda på mer?

Kontakta Mikael Petersson på Veteranpoolen i Norrköping
011-10 32 00 eller via mikael.petersson@veteranpoolen.se

www.veteranpoolen.se

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på NT.