Annonssamarbete med Östgöta Begravningsbyrå

Vad gäller när du planerar en begravning

Att planera en begravning innebär många beslut att fatta. Utmaningen ligger ofta i att navigera genom en mängd olika regler, traditioner, önskemål och förväntningar – därför finns Östgöta Begravningsbyrå till hands för att vägleda dig.

Fredrik Blomberg och Victor Olsson.

Fredrik Blomberg och Victor Olsson.

Foto: NTM Media/Content Studio

Native2024-04-11 16:45
Detta är ett annonssamarbete.

Från val av ceremoniplats till utformning av begravningsakt och blomsterarrangemang, varje detalj kan väcka frågor och tvivel. Att försöka balansera respekt för den avlidne och önskemål från närstående kan vara en knepig uppgift. Särskilt när de många reglerna och begreppen att hålla koll på är oväntade.

undefined
Victor Olsson, begravningsrådgivare.

– Det är en av de största anledningarna till att vi som begravningsbyrå finns till – vi vill underlätta för de berörda och vägleda så att allt blir rätt, säger Victor Olsson, begravningsrådgivare.

Därför vill Östgöta Begravningsbyrå klara upp några av de frågetecken som brukar dyka upp under planeringen. Här berättar Victor om några vanliga frågor och svar:

Får jag dela upp den avlidnes aska och sprida på olika ställen?

– Enligt svensk begravningslag är detta inte tillåtet.

undefined

Kan askan spridas i naturen?

– Ja, men då måste du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Det finns särskilda regler för närhet till bebyggelse och närhet till land om askan ska spridas i vatten.

Kan jag begrava den avlidne på vår tomt?

– Nej det är inte tillåtet, det är alldeles för nära bebyggelse.

undefined
Trädgårdsgatan 27, Norrköping.

Får jag ha med ett avlidet husdjur i kistan?

– Nej, det är inte tillåtet. Begravningsplatserna är endast till för människor. Däremot finns det inget som hindrar att du sprider ditt husdjurs aska i naturen på samma plats som en människas aska sprids.

undefined

Är det möjligt att förvara den avlidnes aska hemma? 

– Enligt begravningslagen är det inte tillåtet att behålla den avlidnes aska hemma efter begravningsceremonin.

Kan jag ha begravningsceremonin hemma?

– Ja, på senare tid har betydelsen av begreppet ”begravningsceremoni” ändrats. Vissa vill sitta i en halvtimme och lyssna på den avlidnes favoritmusik, vissa vill träffas hemma med nära och kära och prata om minnen – det är också en typ av begravningsceremoni.

undefined

Vad betyder begreppet ”borgerlig begravning”?

– En borgerlig begravning är en begravning som inte är kopplade till en viss kyrka eller samfund, men den kan innehålla inslag av religion. Det är inte ovanligt att ha med till exempel psalmer. Ofta är det någon av oss på begravningsbyrån som leder ceremonin. Många upplever att det är större frihet i utformningen av en borgelig begravning jämfört med en svenskkyrklig begravning.

Hur kan jag göra för att begravningen ska bli mer personlig?

– Några exempel på hur du kan göra begravningen mer personlig är genom musiken, hur du dekorerar i kapellet, hur besökarna vid begravningen är delaktiga, eller att uppmana besökarna att klä sig i den avlidnes favoritfärg till exempel. 

undefined
Tillsammans vill de finnas till hjälp och vägledning.

Kan jag ha en borglig begravning i en kyrka?

– Nej, Svenska Kyrkans kyrkor är endast till för kristna begravningar. Det kan dock vara okej att till exempel ha en katolsk begravning i en kyrka tillhörig svenska kyrkan, men då ska det beviljas av den lokala kyrkoherden/församlingsherden.

Måste jag sjunga psalmer i Svenska kyrkan?

– Ja, enligt Svenska Kyrkan måste det finnas med minst två psalmer under begravningsceremonin. 

undefined

Får jag bygga kistan eller skapa urnan själv?

– Ja, men det finns regler som ska följas. Det handlar främst om vilka material som bör användas.

Om jag vill ha ceremonin runt en urna, behöver jag ändå köpa en kista?

– Ja, det måste du göra. Krematorier kan inte kremera den avlidne om den inte ligger i en kista. 

undefined

Hur lång tid får det gå mellan dödsfall och kremering?

– Kremering ska ske inom en månad från dödsfallet. En regel man inte kan få dispens från för till exempel inplanerade semesterresor. 

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på NT.