Julmys – inte en möjlighet för alla

Julklappar, värme och familjemys är vad många förknippar med julen. Tyvärr är det inte en verklighet för alla. Många barn i vår stad önskar mat på bordet, aktiviteter och sammanhang eller en pappa som inte slår mamma. För barnfamiljer som redan levde på marginalen har den ekonomiska situationen förvärrats ytterligare på grund av pandemin. Att ge sina barn en fin jul är både en stark önskan och en stor stress för många föräldrar.

Över 20.000 barn i Östergötland lever i ekonomisk utsatthet.

Över 20.000 barn i Östergötland lever i ekonomisk utsatthet.

Foto: Andreas Bjerner

Native2020-11-17 08:11
Detta är ett annonssamarbete.

Över 20.000 barn i Östergötland lever i ekonomisk utsatthet och vart tionde barn i Sverige upplever våld mot en förälder i hemmet. Stadsmissionen arbetar på olika sätt för att hjälpa dessa människor som lever i utsatta livssituationer till ett bättre liv.

Till exempel har Stadsmissionen sedan i juni delat ut mat till behövande i Östergötland. Hittills har över 6.000 matkassar och matlådor kunnat lämnats till människor som kämpar med att få ihop mat för hela månaden. 

Som effekt av pandemin är det nu fler människor som söker sig till Stadsmissionen, människor som normalt sätt klarar sig själva. Många har blivit ekonomiskt drabbade på grund av uppsägningar eller hamnat mellan stolarna, som följd av långa handläggningstider för exempelvis sjukersättning eller a-kassa. Stadsmissionen möter regelbundet arbetslösa, långtidssjukskrivna, barnfamiljer och pensionärer som upplever sin situation som mycket svår. 

Maria är ensamstående och långtidssjukskriven med två barn. Efter att hon betalat räkningarna är pengarna slut. Varje månad finns oron över hur hon ska kunna ställa mat på bordet. Maria beskriver att en liten tyngd lättat från hennes axlar tack vare Stadsmissionens matprogram.

Johan förlorade jobbet på grund av Corona och har väntat på svar från a-kassan i sju månader på grund av de långa handläggningstiderna. Hemma har han sin flickvän och sitt nyfödda barn. Mamman har ännu inte fått uppehållstillstånd och får ännu inget ekonomiskt stöd. Matkassarna och vinterkläderna till familjen som Stadsmissionen stöttat med ger en liten tröst.

Varje människa som Stadsmissionen möter bär på sin unika historia. Stadsmissionen finns till för dessa individer och stöttar de som faller mellan stolarna tills dess att de har möjligheten att stå på egna ben igen. 

Vill du vara med och stötta?
Många av Stadsmissionens insatser möjliggörs tack vare ett stort engagemang och gåvor från privatpersoner, näringsliv, stiftelser och fonder. 

Stadsmissionen vill fortsätta att hjälpa människor i utsatta livssituationer med mat och andra akuta insatser över lång tid och behöver ditt stöd. Stötta genom att Swisha en gåva till 900 69 25 med valfritt belopp. Alternativt kan du bidra med en lunch, för 85 kr eller matkasse för 400 kr. 

Att ge sina barn en fin jul är både en stark önskan och en stor stress för många föräldrar.
Att ge sina barn en fin jul är både en stark önskan och en stor stress för många föräldrar.
Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på NT.
Läs mer om