Annonssamarbete med NTM

I november står den nya terminalen klar – en satsning på en lokal och hållbar framtid

Andreas Löfgren är imponerad över hur smidigt det har gått med bygget hittills.
Andreas Löfgren är imponerad över hur smidigt det har gått med bygget hittills.

Med en stor potential i affärsområdet e-handel och det växande behovet av hemleverans av paket har NTM investerat i byggnationen av en ny terminal för koncernens distributionsbolag Svensk Hemleverans – ett projekt som gick snabbt från tanke till handling.

Native 7 juni 2022 09:33
Detta är ett annonssamarbete.

Terminalen är en utbyggnad av befintlig tryckerifacilitet för Pressgrannar och en mycket bra strategisk plats för logistik med närhet till E4 vid Torvinge i Linköping. NTM Fastigheter är mitt uppe i byggnationen av en terminal som kommer ersätta fyra olika platser där produktionen skett tidigare. Nu kommer en stor terminal hantera allt på ett och samma ställe – vilket både gynnar konsumenten och företaget eftersom det blir kostnadseffektivt och ökar kvalitén på processen.

Med en total golvyta på 4646 m² kommer terminalen kunna hantera all e-handel och distribution på en och samma plats. I dagsläget så är det mer än 100 000 tidningar, 3000 brev samt 4000 paket per dag som går via terminalen. Paketen är prognostiserade att växa till ca 20 000 paket per dag år 2025.

undefined
Terminalen kommer ha en total golvyta på 4646 m².

— Terminalen blir en språngbräda och ett incitament för att visa att vi är en attraktiv och konkurrenskraftig aktör. Det här är första gången vi, i egen regi, bygger något av den här magnituden. Vi tar nu ställning till att Linköping som distributionsnod är på frammarsch och att vi inom NTM koncernen tror starkt på Svensk Hemleverans fortsatta utveckling. Därmed vill vi fortsätta och gå i bräschen för sådan här typ av byggnation, säger Andreas Löfgren, fastighetschef för NTM koncernen.

undefined
Andreas Löfgren är imponerad över hur smidigt det har gått med bygget hittills.

Byggnadsprojektet har varit en milstolpe för hur den nya organisationen ska arbeta. Under loppet av ett år gick projektet från att tanken landade till att upphandlingen av byggarbetare påbörjats. 

— Att det har gått så snabbt beror på att samarbetet mellan NTM Fastigheter, Svensk Hemleverans och Pressgrannar har fungerat jättebra. Vi har nog aldrig arbetat så effektivt mellan så många olika bolag inom koncernen, säger Andreas Löfgren.

Andreas Jansson, som arbetar som logistikchef på Svensk Hemleverans, instämmer:

— Samarbetet har fungerat fantastiskt, inte bara för oss internt utan även från byggarbetarnas sida – de förtjänar stor kredd.

undefined
Samarbetet mellan alla parter har fungerat mycket bra.

I linje med koncernens uppdrag som aktör i det lokala samhället drivs projektet med lokala entreprenörer med syfte att främja arbetsmarknaden lokalt och för att minska transportsträckorna.

— Vi har i största möjliga mån försökt upphandla lokala hantverkare och aktörer inför det här projektet. Precis som vi arbetar för lokaljournalistisk, vurmar vi även för lokalbyggnation i den utsträckning det är möjligt, just för att vi vill främja utvecklingen på de orter vi är verksamma. De entreprenörer vi valt att anlita för detta projekt är aktörer som väl införstådda i Linköpingsmarknaden, har gott renommé sen tidigare och samarbetet oss emellan fungerar otroligt väl - berättar Andreas Löfgren. 

undefined
Ett större behov av e-handel har lett till att terminalen byggs.
undefined
Hållbart och lokalt agerande prioriteras under bygget.

Terminalen kommer även att möjliggöra ett antal arbetstillfällen i framtiden. 

— Exakt hur många arbetstillfällen som denna terminal möjliggör är svårt att säga, men ett 50-tal personer kommer arbeta i direkt anslutning till terminalen och den kommer även ge service med sortering, packning och omlastning till fler än 500 distributörer som arbetar i norra Småland, Östergötland och södra Södermanland, konstaterar Andreas Jansson. 

undefined
Terminalen kommer bidra till många nya möjligheter.
Terminalens miljömål

Med fokus på hållbarhetstänk och energieffektivisering utgår projektet från ett antal miljömål:

  • Så långt det är praktiskt möjligt ska byggnadsmaterial tillvaratas för senare användning.
  • Miljöfarligt avfall skall separeras från övrigt avfall.
  • Inga miljöfarliga material ska byggas in och utsläpp av emissioner från arbetsmaskiner ska vara så låga som möjligt.
  • En solcellsanläggning täcker hela taket: 500 kW. Energin kommer räcka till att ladda SVHL’s elbilar samt de eltruckar som används i verksamheten. 
Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på NT.