Annonssamarbete med Handelsbanken

Banken: Så bör du tänka kring ditt sparande

Allt sparande är bättre än inget sparande. Men hur kommer man i gång? Och vad ska man egentligen göra när man kommit en bit på vägen? Ingela Andersson, kapital- och försäkringsrådgivare på Handelsbanken i Norrköping, ger sina bästa tips för att öka den ekonomiska tryggheten.

Native 9 september 2022 15:58
Detta är ett annonssamarbete.

Handelsbankens framgångsrika förvaltning har gjort att man sedan 2010 har tagit klart störst del av svenska fondflödet där omkring var fjärde ny krona går till en fond i Handelsbanken. Genom att arbeta aktivt med hållbarhet är idag 95 procent av Handelsbanken fonder hållbarhetsklassade enligt EU:s taxonomi*.

På Handelsbanken ser man frågan om hur pengar investeras som en av de viktigaste sakerna i att driva den gröna omställningen för en hållbar planet. 

– Det är det viktigt att vi alla funderar över hur och var vi placerar vårt sparande och våra pensionspengar. Vi på Handelsbanken tror på att vinnarna bland företagen kommer finnas bland de som jobbar med hållbara lösningar och omställning till hållbar produktion till exempel. Därför har vi inte bara enstaka hållbarhetsfonder utan detta är vårt fokus i all vår kapitalförvaltning. Utöver att det är viktigt för vår planet är vi också övertygade om att det kommer att ge våra kunder en långsiktigt bättre avkastning, säger Ingela Andersson, kapital- och försäkringsrådgivare på Handelsbanken.

Första steget till en sund privatekonomi handlar om att ha koll på sin löpande ekonomi. För att öka den ekonomiska tryggheten finns det ett par nyckelfaktorer att fokusera lite extra på: buffert, pension och försäkringar. 

– En bra buffert gör mycket för den ekonomiska tryggheten. Beroende av var man befinner sig i livet kan förutsättningarna för hur mycket man kan sätta av för en buffert variera. I början handlar det om att bygga upp en bra buffert och skapa ett kapital för framtiden, förklarar Ingela Andersson.

Hur mycket ska man spara varje månad?

– Olika faser i livet ger olika möjlighet att spara. Men sparande är precis som träning; lite sparande är bättre än inget sparande. Det gäller att komma i gång och försöka spara så mycket man kan – att hitta en ”lagom”-nivå. Om man kan sätta av 10 procent av sin inkomst så är det mycket bra. 

Ingela förklarar vidare: 

– Jag rekommenderar ett kortsiktigt sparande, för en buffert som motsvarar 1-2 månadslöner om något akut inträffar, ett medellångt sparande, ett så kallat målsparande, för att kunna unna sig något längre fram samt det långsiktiga som vi ska ha när vi blir äldre. 

En bra buffert kan alltså betyda mycket när något akut inträffar, när bilen hastigt behöver lagas eller tvättmaskinen ger upp. Men så kan vi också drabbas av sådant som ger större avbrott i vardagen. 

– Det är väldigt viktigt att se över sina trygghetsförsäkringar och juridiska dokument för att säkerställa att man har en trygghet vid eventuell långvarig sjukdom, olycksfall, dödsfall eller separation, även om det kan kännas långt bort så är det som inträffar. 

Pensionen är en annan sak som kan kännas avlägset och därför skjuts pensionssparandet på framtiden, men Ingela framhåller att en pensionsprognos så tidigt som möjligt ger bäst förutsättning för att trygga sin ålderdom. 

– Då får man en bra uppfattning om vilket kapital man kan behöva skjuta till i god tid. Vi lever längre och kommer behöva ha ett större privat sparande inför ålderdomen. Det är även viktigt att man ser över hur kapitalet är förvaltat samt hur efterlevandeskyddet och förmånstagare ser ut. 

undefined
Handelsbanken erbjuder flera tjänstepensionslösningar för ägare och anställda. På de lokala kontoren finns tillgång till specialister inom kapital- och förmögenhetsförvaltning liksom inom pensionsrådgivning.

*Syftet med EU:s taxonomi är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Taxonomin är ett viktigt verktyg för att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi, den gröna given.

Handelsbanken

Varmt välkommen till Handelsbanken i Norrköping. Vi har lång erfarenhet av bankaffärer och kan hjälpa dig med allt som rör din ekonomi. Dessutom är vi specialister på den lokala marknaden här i Östergötland. 
Kontakta oss.

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på NT.
Handelsbanken i Östergötland

Så hittade de styrkan i sin relation till banken

Annons
Handelsbanken i Östergötland
Så hittade de styrkan i sin relation till banken

Så kan du investera hållbart till lägre ränta

Annons
Handelsbanken i Östergötland
Så kan du investera hållbart till lägre ränta
Visa fler