Medeltiden är bättre än sitt rykte

Jämför inte talibanernas Afghanistan med den ljusa medeltiden.

Ledarkrönika 3 september 2021 06:00
Detta är en ledarkrönika. NT:s ledarsida är moderat.

Vi läser det dagligen och stundligen. Med talibanerna vid makten kommer Afghanistan att återfalla i medeltida mörker. Det retar mig, eftersom det är rent förtal. Förtal av medeltiden!

Trots ökad kunskap om hur medeltiden verkligen var – och att den långtifrån var så mörk som vi inbillat oss alltsedan, tja, renässansen, så återfaller många lätt till eländesbilder med mörker och kyla, leriga åkrar och kraxande kråkor, svält och umbäranden. Visst, den bilden behöver inte var fel, i synnerhet inte under det pestdrabbade 1300-talet, som till råga på allt drabbades av en kraftig klimatförsämring efter den varma högmedeltiden. Fast det är bara en bild av medeltiden och inte mer heltäckande än bilden av riddare i skinande rustningar, fagra ungmör med blommor i håret och trubadurer med lutor och lustiga skor på fötterna.

Medeltiden varade länge. Den innehöll det mesta.

 

På vissa sätt kunde det förstås vara entydigt sämre förr. Till exempel för den som drabbades av sjukdom och behövde opereras. Fast i så fall var det ärligt talat inte så mycket bättre än under exempelvis det förment upplysta 1700-talet heller.

Å andra sidan – medeltidens människor hade varken hört talas om DDT, atombomber eller utfiskning av världshaven.

En anledning till missbruket av begreppet medeltiden är nog att vi sällan gör uppdelningen mellan vad som på engelska kallas the Dark Ages och the Middle Ages. Århundradena efter romarrikets fall var på många sätt verkligen ett barbariskt mörker, medan högmedeltiden representerade en högstående civilisation – om än, självklart, med avigsidor vi i dag ogillar.

 

Att kalla de fanatiska talibanerna – med sitt förakt för kvinnor och sitt bildningshat – för medeltida är ändå att förtala medeltiden. Ack, om talibanerna istället hade kunnat vara lite mer medeltida! Om de istället för sin trångsynta version av vad de inbillar sig är ursprunglig islam, hade låtit sig inspireras av sin egen muslimska medeltid. Den som brukar kallas islams guldålder, som framför allt inföll samtidigt med den tidiga europeiska högmedeltiden och som innebar ett uppsving för såväl vetenskap som filosofi och där den samhälleliga toleransen på olika sätt åtminstone sällan var svagare än i den kristna världen.

Huruvida vår medeltid verkligen var bättre än vår uppfattning om den är förstås en fråga som det aldrig kommer att finnas bestämda svar på. Vår kunskap varierar med historiens gång, likaså ofta vad vi anser vara bättre och sämre. Däremot finns det skäl att inte slentrianmässigt beskriva dåliga samtidsfenomen som medeltida. Till och med en antik- och renässansvurmare som undertecknad tycker att den lilla mellanperioden på sisådär tusen år förtjänar ett bättre öde än så.

Ämnen du kan följa