Hellre barn på fullmäktige än i demonstrationståget

Föräldrar ska också kunna vara politiker.

Ledarkrönika 14 november 2022 21:02
Detta är en ledarkrönika. NT:s ledarsida är moderat.

Att förena livet som småbarnsförälder med politiken är inte så svårt. Det hoppfulla vittnesmålet gav kristdemokraten Elvira Wibeck, när hon nyligen intervjuades i NT om sin nyblivna roll som kommunpolitiker i Söderköping.


Som ombudsman för Kristdemokraterna och tidigare aktiv i kommunpolitiken i Norrköping är hon inte ny på den politiska arenan i Östergötland. Däremot har en flytt till Västra Husby-trakten gjort att delar av Elvira Wibecks politiska engagemang nu har riktats mot Söderköping.

Att Wibeck inte har mött svårigheter med att förena småbarnsår med politiskt engagemang är ett styrketecken för den östgötska demokratin. Annars brukar vi återkommande höra reportage om hur svårt det är få ihop de två. Något som i sin tur riskerar att bli ett demokratiproblem.


I en undersökning av Sveriges Radio gjord i Västsverige tidigare i år svarade 15 procent av de tillfrågade kommunpolitikerna att de funderade på att sluta. Den största enskilda orsaken bakom det var att det politiska engagemanget tar för mycket tid från familjen.
Förhoppningsvis är dock situationen bättre på den här sidan av landet. 

I NT-intervjun sade Wibeck: ”Min yngsta dotter har varit med på möten när det har behövts. Jag tycker verkligen det är viktigt att vi gör det möjligt för föräldrar, kvinnor och yngre att vara med. Deras åsikter är viktiga och de ser saker från ett annat håll.”


Att kunna ta med barn på möten och ha barnanpassade mötesrum är också några av de förslag som den fackföreningsfinansierade tankesmedjan Arena Idé i en rapport (2017) presenterade för att göra politiken föräldravänligare. Det noteras dock att det finns stora skillnader i hur accepterat det är att ta med barnen till möten.


Arena Idés enkätundersökning visade att acceptansen är störst på partimöten, där mer än en tredjedel inte tycker det är konstigt att barn får sitta med. Lägst är acceptansen i kommunfullmäktige. Under tio procent av de tillfrågade säger att det är vanligt och inte konstigt att barn är med. Och en tredjedel svarar att barn ”inte är lämpliga mötesdeltagare” på fullmäktige.
I den mån den här attityden finns bör den ändras. Det är självklart att barn ska kunna få vara med på fullmäktige, så länge de inte stör mötet vill säga.


Detta innebär dock inte att det i alla politiska sammanhang är lämpligt att föräldrar tar med barn. Demonstrationståg är den kanske mest uppenbart olämpliga tillställningen. Barn ska inte pådyvlas politiska åsikter av sina föräldrar, än mindre sättas med plakat i demonstrationståg. På kommunfullmäktige ska däremot barn få vara med sina föräldrar.

Edvard Hollertz 

agronom och ledarskribent i ATL – Lantbrukets affärstidning


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa