Flygplan som får Putin att svettas i Moskva

Utan Nato-medlemskap hade vi aldrig kunnat skicka så mycket hjälp till Ukraina.

Saabs radarspaningsplan är toppmoderna (här i en något äldre version).

Saabs radarspaningsplan är toppmoderna (här i en något äldre version).

Foto: Wikimedia Commons

Ledarkrönika2024-05-29 20:30
Detta är en ledare. NT:s ledarsida är moderat.

Nej, Sverige kommer inte att skänka några Gripen-plan till Ukraina. Åtminstone inte just nu.

Istället skänker vi något som faktiskt är av ännu större betydelse. Sverige kommer att ge det ukrainska flygvapnet båda våra radarspaningsplan S 100D – naturligtvis tillverkade av Saab. Något som kan få stor betydelse för kriget. Dels eftersom Ukrainas radarspaningsmöjligheter förbättras radikalt. Dels därför att planen kan användas för stridsledningsuppgifter.

Då talar vi bland annat ledning av de F16-plan som andra länder ska erbjuda Ukraina under året. På övertid, för stridsflyget hade behövts redan tidigare. Men bättre sent än aldrig och framför allt – det hade inte varit möjligt för Sverige att erbjuda radarspaningsplanen tidigare.

Desamma spelar nämligen en vital roll för det svenska försvaret, redan i fredstid. Tack vare Nato-medlemskapet kan vi dock påräkna hjälp från andra Nato-länder. I annat fall hade inte bara Försvarsmakten i Sverige protesterat, utan sannolikt också Finland och de baltiska nationerna. Den svenska radarspaningen har ju haft en framskjuten position över Östersjön och har sina rötter i den signalspaning Sverige bedrev mot Sovjetunionen redan på 50-talet.

Beslutet är ändå modigt, men i krig är det ofta just mod som behövs. Eller om man så vill kalkylerat risktagande. Klart är dock att om de svenska flygplanen gör stor nytta i Ukraina – och inget tyder på annat – kommer de också att vara en del i den hjälp som försvagar den ryska krigsmakten. Därmed minskar också det direkta hotet mot Sverige.

Försvarsminister Pål Jonson (M) låter samtidigt meddela att redan beslutat ersättningsflyg, i form av det än modernare Saab GlobalEye, kommer att forceras. Sverige kommer dessutom att anskaffa tre istället för två plan.

Över huvud taget är det inte längre bara aktuellt att skänka krigsmateriel, utan beslut om att åtminstone den modernare materielen ska ersättas. Tillsammans med Nato-medlemskapet, klok försvarspolitik och en bred säkerhetspolitisk uppslutning ger det oss nya möjligheter att hjälpa Ukraina vinna kriget.