Partikulturen viktig och trög

Manegement-skrået att bortse från hur påtagligt svårt det är att ändra en etablerad kultur.

Krönika 23 oktober 2019 05:00
Detta är en ledare. NT:s ledarsida är moderat.

”Culture eats strategi for breakfast”, lyder den gamla manegement-sanningen. Den härrör från insikten att kultur spelar stor roll för våra beteenden och att ha en god kultur i organisationen påverkar resultatet mer än strategier. Det ligger mycket i uttrycket. 

Dock så tenderar manegement-skrået att bortse från hur påtagligt svårt det är att ändra en etablerad kultur. I de värsta exemplen slutar det med några kärnfulla värdeord och värdegrundsdokument. När värdeorden bara blir ord och inte handling så växer avståndet mellan ledning och resten av organisationen. 

Även Moderaterna synes lockade av att göra kulturen till ett vinnande verktyg. När ”värdegrundsinitiativet” presenteras på partiets stämma –  baserat på en intern undersökning om förekomsten av trakasserier och andra oönskade beteenden – så säljs det in med temat ”en vinnande partikultur”. Men att skapa en vinnande kultur är lättare sagt än gjort, eftersom kulturer är trögrörliga och svårförändrade av naturen. 

 

Däremot kan en organisation relativt lätt göra sig medveten om den kultur den bär på, reflektera över riskerna den för med sig samt skapa strukturer för att hantera dessa risker. Med andra ord behövs ett klassiskt borgerligt perspektiv: incitament för önskvärda beteenden framför flummiga värdegrunder. Det kräver dock öppenhet och visst mod, då man inte alltid vet vad man kommer att hitta.

Därför är det glädjande att Moderaternas rapport på området bär på avgörande insikter. Såsom att arbetet med partikulturen måste vara kontinuerlig för att inte ”landa i värdeord utan verkliga resultat”. Samt att partiet måste förstå de värderingar som faktiskt styr beteenden, inte bara de värderingar som uttalas. Rapporten pekar också på att skillnader mellan vad som sägs och görs, manifesterat i att personer som agerar oetiskt ändå premieras i partiet, riskerar att minska förtroendet för organisationen.

Gränslösa individer kan finnas i alla organisationer. Det som avgör hur frekvent beteendet blir är hur organisationen hanterar den individuella gränslösheten. Risken för att tystnadskulturer uppstår är som störst i slutna och hierarkiska organisationer, där individerna identifierar sig med varandra, och har yttre fiender. Det är således föga förvånande att problem uppstår inom partiväsendet.

 

Det återstår att se om Moderaterna har den uthållighet och mod som krävs för att ändra sin kultur. Men initiativet är lovvärt för att vara öppet och rakryggat. Och värt för andra rakryggade partier att ta efter.


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Brott

Löftet från polisen: Vi ska äga platsen

Löftet från polisen: Vi ska äga platsen

Debatt: Vi ser ett stort behov av valfrihet i kommunen

Vi ser ett stort behov av valfrihet i kommunen
Politik

Pehrson: Jag gillar inte det extrema

Pehrson: Jag gillar inte det extrema
Politik

Andersson: Fler ska kunna kroppsvisiteras

Andersson: Fler ska kunna kroppsvisiteras
Politik

KD lovar Svenssonliv åt fler

KD lovar Svenssonliv åt fler
Visa fler