När vargen kommer till länet

Fler vargar i de östgötska skogarna skapar målkonflikter mellan olika riksdagsbeslut. Rovdjurspolitik står mot livsmedelsstrategi.

Krönika 13 november 2019 05:00
Detta är en ledare. NT:s ledarsida är moderat.

Vargen breder ut sig. Länsstyrelsen i Östergötland bekräftade nyligen att det har fötts minst tre vargvalpar i skogarna norr om Roxen (P4 Östergötland 8/11).

Vargrevir är sedan länge en omdiskuterad fråga. Riksdagen har beslutat att det ska finnas 170–270 vargar i landet. Men åsikterna om rovdjurets vara eller icke vara går isär, inte sällan vid stadsgränsen.

Enligt en undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, (2014) är 74 procent av invånarna i Stockholms län positiva till varg. Motsvarande siffra i Norrbotten är 53 procent och i Värmland 49 procent.

 

Bland ett fåtal av dem som faktiskt påverkas av vargen verkar det också ha gått så långt att de är beredda att ta lagen i egna händer. I en doktorsavhandling av Erica von Essen på SLU (2016) har orsakerna till olaglig rovdjursjakt studerats. I den konstateras: "Sveriges jägare har till stor del utestängts från den beslutsprocess som har lett fram till dagens rovdjursförvaltning. Bristen på inflytande har radikaliserat en del jägare, och den illegala jakt på rovdjur vi ser i dag kan beskrivas som en form av civil olydnad".

När vargen kan bli ett vanligare inslag i Östergötland gäller det således att de personer som påverkas av dess närvaro känner tillit till de beslutsprocesser som omgärdar förvaltningen. Och en grupp som kan vara särskilt utsatt är lammproducenter.

 

Den som vill se hur omfattande skador vargattacker kan orsaka en fårbesättning behöver bara bege sig över landskapsgränsen, till Sörmland. Där finns ett alltför illustrativt exempel på när den statliga rovdjursförvaltningen inte verkar ha lyckats med den lokala förankringen.

Förra året meddelade en av landets största fårägare att de slutar med sin ekologiska lammproduktion. Efter 160 dödade djur gav lantbrukarparet upp sin dröm. I Svenska Dagbladet (28/7 2018) tecknades en bild av rivna får, fyrkantiga myndigheter och hotfulla rovdjursaktivister.

 

Den oro som djurhållare kan känna för varg fångades även i NT för en dryg månad sedan. På en gård i Vånga, på gränsen mellan Finspång och Norrköping, skickades alla får till slakt. I förebyggande syfte. Ägarna till fåren stod inte ut med tanken på att komma ut en morgon och hitta djuren dödade och skadade efter en vargattack.

Dessa lammproducenters oro infaller samtidigt som det i riksdagen har klubbats en livsmedelsstrategi för att stärka svensk matproduktion. Och politiker av allehanda färger talar sig varma om att hela landet ska leva. Östergötland är på många håll gynnsamt för får, som håller de biologiskt värdefulla naturbetesmarkerna öppna.

Vargens närvaro ger upphov till målkonflikter. Hur de hanteras är avgörande för tilliten till rovdjursförvaltningen.

Ämnen du kan följa