Svårt att avskaffa problem

Blir det verkligen fler sjuksköterskor om regionerna läggs ner och staten tar över ansvaret?

Man kan ju alltid att önska att ett avskaffande av regioner vore detsamma som att avskaffa vårdköer, avskaffa felbehandlingar och avskaffa budgetunderskott för landets sjukhus.

Man kan ju alltid att önska att ett avskaffande av regioner vore detsamma som att avskaffa vårdköer, avskaffa felbehandlingar och avskaffa budgetunderskott för landets sjukhus.

Foto: TT

Ledare2019-12-03 05:00
Detta är en ledare. NT:s ledarsida är moderat.

Kristdemokraterna vill avskaffa regionerna – de tidigare landstingen. Sverigedemokraterna likaså, och KD:s partiledare Ebba Busch Thor har nyligen uttalat sig i Aftonbladet om att hon kan tänka sig samarbeta med SD för att göra detta. Moderaterna har lite försiktigare slagit fast på höstens partistämma att man ska utreda regionernas framtida organisering. 

Sjukvården fortsätter att toppa opinionsmätningar där svenska folket får rangordna vilka politiska frågor de tycker är viktigast. Det gör att det blir viktigt för partierna att ha en sjukvårdspolitik, och gärna en som sticker ut. Samtidigt är sjukvårdsfrågorna komplexa och hanteras på olika sätt i de 21 regionerna runt om i landet. 

Att då förespråka ett avskaffande av samtliga regioner och att staten ska ta över ansvaret framstår som ett skarpt och tydligt förslag. Men löser det verkligen problemen? Vårdköerna exempelvis, är som bekant långa. I oktober var det över 34.000 patienter i Sverige som väntat längre än vårdgarantins tremånadersgräns på att få en operation eller behandling. Den största orsaken till vårdköerna är bristen på personal, läkare och framför allt specialistutbildade sjuksköterskor. Blir det verkligen fler sjuksköterskor om regionerna läggs ner och staten tar över ansvaret? Den statligt styrda Polisen brottas också med stora problem att rekrytera och behålla personal, och inte blev det bättre efter en omorganisation. 

Ett annat problem inom sjukvården är den växande administrationen. En rapport från McKinsey tidigare i år visade att läkare lägger 19 procent av sin arbetstid på administration och dokumentation. Blir det mindre administration om regionerna läggs ner och staten tar över? Nja, mycket av administrationen handlar om att rapportera in till olika register som kommer från just staten. 

Förespråkarna för att avskaffa regioner brukar ofta hävda att sjukvården i Sverige är ojämlik beroende på var man bor. Och så är det. Dödligheten i olika sjukdomar och behandlingstider kan skilja sig ganska kraftigt mellan olika regioner. Frågan är dock om ett avskaffande av regionerna verkligen innebär att det är de korta behandlingstiderna som blir normen och inte tvärtom. 

Man kan ju alltid att önska att ett avskaffande av regioner vore detsamma som att avskaffa vårdköer, avskaffa felbehandlingar och avskaffa budgetunderskott för landets sjukhus. Verkligheten är tyvärr inte så enkel. Partierna borde börja med att fundera på hur de löser de riktigt stora problemen i svensk sjukvård – och därefter kan man börja fundera på hur man ska organisera den.