President Bidens fel att talibanerna är tillbaka

Kanske är det så enkelt som att "afghan lives don't matter" så mycket för den amerikanske presidenten.

Åter sitter skäggiga talibaner vid makten, åter kommer folket att få lida - framför allt kvinnorna.

Åter sitter skäggiga talibaner vid makten, åter kommer folket att få lida - framför allt kvinnorna.

Foto: Zabi Karimi/AP/TT

Ledare2021-08-16 18:00
Detta är en ledare. NT:s ledarsida är moderat.

Plötsligen kan frågan om de afghanska tolkarna i svensk tjänst ha löst sig. Nu, när talibanerna tagit över hela Afghanistan, blir det av praktiska skäl nämligen mycket svårare att erbjuda dem en fristad i Sverige.

Samtidigt kan också frågan om de så kallade gymnasieungdomarna, med flera afghaner som söker i asyl i Sverige, ha löst sig. Att skicka tillbaks dem till talibanernas Afghanistan borde förstås inte bli aktuellt över huvud taget.

Samtidigt har nya frågor dykt upp, till exempel huruvida den nu på alla sätt avslutade svenska insatsen i Afghanistan (den sista svenska ambassadpersonalen fick lämna landet hals över huvud) ens var värd sitt pris.

Sverige har under tjugo år plöjt ner mångmiljardbelopp och det mesta har faktiskt kommit till nytta, men nu riskeras allt från sjukvård till flickskolor. Under den tidigare militära insatsen dog några, många skadades och vissa fick men för livet. Ska allt detta lidande ha varit meningslöst?

Det är förstås frågor som fler ställer sig, inte minst amerikanska veteraner, efter att talibanerna oväntat snabbt lyckats återerövra hela landet. Hur kunde det gå så illa?

Ett svar är att Förenta Staterna begick flera strategiska misstag under den långa interventionen, men ett annat – lika korrekt – är att USA:s president Joe Biden varit fixerad vid att lämna Afghanistan åt sitt öde. Han började kräva ett amerikanskt uttåg redan när han var vicepresident under Barack Obama, han fick oväntad draghjälp av Donald Trump – som förhandlade med talibanerna bakom ryggen på sina afghanska allierade – och när han själv blev president bestämde han sig för att verkställa uttåget lagom till tjugoårsminnet av terrorattackerna den elfte september. Kosta vad det kosta ville.

Någon risk för ett talibanskt maktövertagande fanns inte, i synnerhet inte i närtid. Ej heller skulle amerikanerna behöva uppleva en upprepning av hur desperata människor lämnade den amerikanska ambassaden i sydvietnamesiska Saigon 1975 medelst helikopter, påstod Biden.

Precis allt detta har nu inträffat. Efter tjugo år sitter talibanerna åter vid makten – som ett direkt resultat av Bidens utrikespolitik eller åtminstone hans ovilja att ompröva densamma. Möjligen skulle man kunna förklara denna politiska oförmåga med avtagande mental flexibilitet till följd av ålder, men olyckan är hur som helst skedd.

I praktiskt handling har Joe Biden visat sig vare en sämre president än till och med Donald Trump. Vem hade trott det?