Totalförbud i EU bättre än total legalisering

Fast allra bäst är förmodligen att låta varje land välja sin egen väg.

Inget att romantisera.

Inget att romantisera.

Foto: Josh Edelson

Ledare2024-02-22 05:00
Detta är en ledare. NT:s ledarsida är moderat.

Vissa av EU-kommissionens beslut är svårbegripliga. Som nu när man bestämt sig för att gå knarkliberaler inom European Cannabis Initiative (ECI) till mötes och genomföra en så kallad registrering av kravet på narkotikalegalisering. Bakom ECI ryms diverse lobbyister från allsköns medlemsländer, som vill legalisera cannabis för "medicinskt" bruk – som det så vackert heter – inom hela EU.

I första hand vill säga, för det lär ju inte sluta där. När väl ett mål nåtts kommer knarkliberalerna att kräva mer och kampanjen är först och främst ideologisk. Det handlar inte primärt om att komma åt dagens narkotikarelaterade problem, utan rätten att tända på när och hur man vill.

Kampanjen har nu ett år på sig att samla ihop en miljon underskrifter från minst sju medlemsländer. Skulle man lyckas kommer EU-kommissionen, i enlighet med gällande regelverk, att ta upp frågan för behandling – även om det inte automatiskt behöver leda till några förslag om lagstiftning.

En miljon underskrifter kan låta mycket, men är långt ifrån något omöjligt projekt eftersom man lär kunna samla smärre minoriteter för legalisering i nära noga alla medlemsländer. Även om det i många länder – till vilka man fortfarande får räkna Sverige – finns kompakta majoriteter mot legalisering.

undefined
I Oregon har legaliseringspolitik lett till en kraftig ökning av narkotikamissbruket.

Det lär inte påverka knarkliberalerna. Inte heller att erfarenheterna från liberaliseringar i vissa europeiska länder och framför allt USA i bästa fall är blandade. Det är talande att samtidigt med de illavarslande nyheterna från Bryssel presenterar Svenska Dagbladet ett reportage från Oregon, där en långt genomdriven narkotikaliberalisering fått förfärliga konsekvenser. Samtidigt som vanliga människor flyr tidigare lugna kvarter i Portland, när knarkare och deras langare tar över, skjuter drogmissbruket och påföljande dödsfall i höjden. Oregon är inte heller den enda hemsökta delstaten, framför allt kan Kalifornien påvisa allvarliga sociala problem. Förra året dog nästan 110.000 människor i USA av överdoser.

I många delstater håller opinionen på att svänga och kraven på återinförda, gärna hårda, straff för narkotikamissbruk ökar. Kanske vore det en möjlighet också för EU – om unionen nu nödvändigtvis måste bestämma denna fråga centralt? Det finns sannolikt en stor tyst majoritet i de flesta medlemsländer, vilka skulle förespråka ett totalförbud inom hela EU långt mer än någon allmän legalisering.

Fast man kan lika gärna fråga sig varför inte medlemsländerna själva kan få fortsätta avgöra sin egen narkotikapolitik.