Det totala kriget kan drabba också oss

Kriget i Ukraina påvisar behovet att återuppväcka kalla krigets mentala beredskap.

Ledare 10 oktober 2022 16:30
Detta är en ledare. NT:s ledarsida är moderat.

Den 2018 utgivna Om krisen eller kriget kommer inleds med frågan "Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?". Samma skrift från 1961 hette som bekant bara Om kriget kommer och inleds med rubriken "Totalt krig – totalt försvar". Ordval och framtoning en hel del om skillnaden mellan då och nu.

Halvtannat årtionde efter världskriget behövde människor inte påminnas om att krig innebär ett slut för den civila vardagen. Det moderna kriget riskerade dessutom snabbt att bli totalt, det vill säga omfatta nära nog alla aspekter av samhället. Inklusive riktade fientliga angrepp mot civila mål, eventuellt med massförstörelsevapen.

Sedan kalla krigets slut har många inbillat sig att dylika konflikter blivit "omoderna", eller så har det i försiktiga ordalag talats om hybridkrigföring – ofta i meningen cyberangrepp. Och visst är den ryska krigföringen mot Ukraina verkligen omodern! Fast likväl reell, inte minst vad avser medveten terrorkrigföring mot civila mål.

 

Kreml valde morgontimmarna – med allt från rusningstrafik till skolbussar – för att angripa Ukraina med över 80 missiler (varav luftförsvaret lyckligt nog lyckades skjuta ner hälften) på måndagen. Anfallen riktades delvis mot infrastruktur, men uppenbarligen också mot rent civila mål.

Insatsen beskrivs från Kremls sida som en varning, efter att ukrainsk säkerhetstjänst förmodas ha sprängt Kertjbron mellan Krym (Krim) och Ryssland. Samtidigt ett utmärkt tillfälle för Kreml att fördjupa krigföringen i total riktning. Huvudsyftet är att skrämma Ukrainas civilbefolkning och politiska ledning.

Dylika kampanjer förfelar ofta sitt syfte och kriget i Ukraina lär inte bli något undantag. Snarare kommer terrorn att svetsa samman befolkningen än mer. Samtidigt som vi alla påminns om att moderna krig inte bara förs vid fronten, utan ofta också långt bortom densamma.

 

Vi här i Norden har visserligen inte drabbats av några krigshandlingar! Eller har vi?

Den förmodade ryska sprängningen av de egna gasledningarna Nord Stream 1 och 2 syftar sannolikt till att påvisa förmågan – liksom viljan – till motsvarande angrepp på annan infrastruktur, till exempel andra länders gasledningar. Att utsläppen av växthusgaser motsvarar nästan hela Sveriges årliga utsläpp och kan utgöra ett dråpslag mot torsken i Östersjön struntar Kreml förstås i. Hybridkrigföring på riktigt. Eller med andra ord det totala kriget.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa