Den svenska kärnkraftens tid är nu

Driften kan fortsätta flera decennier efter 2040.
Driften kan fortsätta flera decennier efter 2040.

Argumenten mot kärnkraften faller som förnyelsebara furor. Långsiktiga förutsättningar för nybyggnation behövs snarast.

Ledare 28 november 2019 05:00
Detta är en ledare. NT:s ledarsida är moderat.

Det står nu klart att motståndet mot fortsatt och utbyggd kärnkraft främst beror på några partiers ovilja. Motargumenten finns inte kvar och inte ens populärkulturen rår på folkets tilltro. 

Sedan 1997 har svenska folkets attityder gentemot kärnkraften mätts årligen. 2019 ses det lägsta motståndet någonsin. Endast 11 procent vill avveckla medan 43 procent är för att använda och att bygga ut kärnkraften vid behov. Gapet är enormt, trots Miljöpartiets påverkansarbete från regeringen och den nyliga tv-serien Chernobyl. Verkligheten går före i ett land med fallerande elförsörjning och ett levande minne av kommunismen.

Folket är med på tåget, företagen då? Från den gröna rörelsen har det sagts om och om igen de senaste åren att företagen inte vill driva kärnkraftverk eftersom det inte går att göra det lönsamt. Att det snarare skulle röra sig om en ovilja att investera enorma belopp i en verksamhet som saknar politiskt stöd har viftats bort som amsagor. Ändå meddelade statliga Vattenfalls produktionschef nyligen att företaget kommer att överväga möjligheten att förlänga driften av kärnkraftverken efter 2040. Uniper är den andra ägaren av svenska kärnkraftverk. Företagets vd Johan Svenningsson sade samtidigt att han ser att driften kan fortsätta flera decennier efter 2040 och att bolaget kan tänka sig att bygga nya verk.

 

Därtill är det numera klarlagt att klimatet behöver mer kärnkraft. Det är ett fossilfritt energislag med stabil och kontinuerlig produktion. Utbyggnaden av vindkraften är problematisk på många sätt, inte minst därför att den är opålitlig. Den måste kunna regleras av garanterad produktion. Vattenkraften ska inte byggas mer, då är det bara kärnkraften kvar. FN:s klimatpanel har påtalat behovet av utbyggd kärnkraft, men då passar det inte för gröna öron att lyssna på vetenskapen längre.

Moraliskt är det också rimligt att satsa ordentligt på nästa generations kärnkraft. Transmutationsreaktorer har potentialen att återanvända det befintliga kärnavfallet. I stället för att behöva lagras i nära nog evig tid blir det nytt bränsle och avfallet från den processen har betydligt mer hanterbara förvaringstider. Dessutom innebär det att det redan finns färdigt bränsle och behovet av fortsatt uranbrytning och de miljöproblem som kan uppstå i samband med den försvinner.

Kärnkraft ersätter inte behovet av utbyggda kraftnät, men det säkrar en trygg elförsörjning vilket är nog så angeläget. Och det gör det på ett klimatvänligt sätt. Sätt fart.

Ämnen du kan följa