"I dag är vi det elfte mest ojämlika landet i världen"

I måndags invigde kulturminister Jeanette Gustafsdotter utställningen "Pengar!" på Arbetets museum. Hon nämnde bland annat att det länge varit fult att prata om och diskutera pengar och att det lett till ett underskott på utforskande samtal i ämnet.

Kultur 28 april 2022 19:48

Kulturdebatt

I museets projekt "Pengar!" har 600 ungdomar från hela landet fått en möjlighet att undersöka vad pengar är och att presentera det för en stor publik i en utställning som ska vandra runt i Sverige. Minst lika viktigt i projektet är en digital plattform där kunskaper fördjupas och en hållbarhetsfond ledd och kontrollerad av ungdomar.

När jag var i samma ålder som ungdomarna som gjort utställningen är i idag var Sverige världens mest jämlika land. I dag är vi det elfte mest ojämlika landet i världen med flest dollarmiljardärer per invånare, fler än i USA. Ett av de dystraste resultaten av förändringen gäller bostadsmarknaden. Bostadsrätter har blivit 800 % dyrare sedan jag lämnade gymnasiet (Andreas Cervenka, Girig-Sverige 2022). Ungdomar som inte har föräldrar som kan ge dem en insats till den första lägenheten ser det som hopplöst att hitta ett boende.

undefined
"Pengars påverkan på hemlösa" från Arbetets museums utställning "Pengar!".

Synen på pengar i Sverige har således dramatiskt förändrats under min tid som vuxen, men det pratas alldeles för lite om denna förändring och vad den gör med vårt samhälle. Därför har vi skapat projektet "Pengar!".

Visst kan man säga att pengar är en uppfinning? Innovationen kom till för att det skulle bli enklare att byta saker och arbete med varandra. På det viset är pengar ett slags abstrakt idé som ändå handfast mäter varors och tjänsters värde.

Med hjälp av uppfinningen pengar kunde vi som mänsklighet utvecklas och skapa otroliga samhällen, kulturer och civilisationer – med målet att vi skulle leva bra liv och tillgodose våra behov. Pengar var ett verktyg som människor uppfann och som gjorde det möjligt att formulera mål om att skapa goda och trygga liv. Men målet ”ett bra liv” är svårt att uppfylla och det är inte lätt att veta hur det ska se ut. Det kanske är enklare att sträva efter verktyget än målet? 

undefined
Frances Lucas, projektledare för projektet "Pengar!" och Niklas Cserhalmi, museidirektör, Arbetets museum.

Uppfinningen pengar är alltså en mänsklig idé. Inne i hjärnan kan idén om pengar vara oändlig. Men det som pengar mäter; naturresurser och människors arbete, är inte oändligt. När idén pengar styr våra tankar kan vi formulera teorier om oändlig tillväxt. Men planeten, och resurserna som finns här, är ändliga.

Inne i hjärnorna kan det finns ett “mindset” om pengar som bygger teorier om oändlig tillväxt. Förutom att det givit människor trygga och rika liv har det samtidigt lett till klimatförändringar, massutrotning av djurarter samt skadliga klyftor mellan fattiga och rika.

Ett annat sätt att tänka behövs. Ett som förankrar den oändliga idén i en ändlig verklighet, som värnar planeten och allt levande, som tar hänsyn till de villkor och behov som finns, inklusive människans – men inte bara människans. I detta mindset behöver vi omformulera, inte skrota, verktyget pengar. Vi behöver komplettera synen på pengar som styrs av idéers oändlighet med ett som ser verklighetens ändlighet och begränsningar.

Centralt för projektet "Pengar!"  är att vi vill föra respektfulla samtal. Vi vill inte skapa mer av konflikter och dikotomier, vi vill inte ”krossa kapitalet”. Vi vill presentera ett smörgåsbord av tankar och fakta kring pengar som leder till ytterligare frågor men också nya visioner och lösningar. Vi behöver alla hjälpas åt för att förstå pengars möjligheter. 

Niklas Cserhalmi är direktör för Arbetets museum i Norrköping

"Pengar!"

 "Pengar!" visas på Arbetets museum i Norrköping fram till den 18 december. I utställningen utforskar ungdomar genom olika medier frågor om hållbarhet och klimatanpassning i relation till pengar och ekonomi och funderar över våra framtidsutsikter:

 Föder klimatkrisen och pandemin en vilja att ställa om till ett mera hållbart samhälle? Och vad är det för yrken, normer och värderingar som behövs i omställningen?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa