Sanningar och frågor

Signe Johannessen, Verkstad Konsthall

9 maj 2016 11:45

Konstrecension - Norrköping

”Sälen i labyrinten”, 7-22 maj.

I samband med utställningen släpper konstnären boken "Besten & Cyklonens öga" – första delen av en bokserie om projektet i samarbete med Caroline Malmström.

I Signe Johannessens tvärvetenskapliga arbete är hav och vattenvägar plattform för en flerårig konstnärlig expedition, där första delen av projektet nu presenteras.

I samarbete med bland annat naturhistoriker sammanför Johannessen vetenskap med konstnärligt fiktivt berättande i en högst personlig arbetsprocess, förtjänstfullt presenterat i bokform i samband med utställningen.

Kanske det är känslan för platsen som gör Johannessen så övertygande. Där hon sätter ner foten gräver hon djupt. I två specifika verk involveras Norrköping på ett intressant sätt i projektet. Tillsammans med en arkeosteolog korrigeras ett 6 000 år gammalt sälskelett från Stadsmuseets arkiv och frågor väcks hur vedertagna sanningar plötsligt kan förändras genom ny vetenskap.

Johannessens praktik kan ses som ett utforskande av den moderna människans (makt)förhållande till naturen. Bitvis en civilisationskritik men också ett ömsint beskrivande av livet i dess olika former där också myten om vattenodjuret finns med.

Med referenser till Mare Kandre och Herman Melville skapar Johannessen bilden av ett hot i den monstruösa besten som till varje pris måste betvingas. Att själva hotet möjligen ligger i den patriarkala ordningen speglas i videoverket ”Hic sunt dracones” med klipp från arkivfilm om valfångst inramat av Johannessens poetiska tillägg.

Strävan efter kontroll accentueras i skulpturen ”Hold me closer” där en varelse, snärjd i rep, hänger från en krok i taket. Tillsammans med Peter Olséns suggestiva ljudverk, tillhörande ett av videoverken, blir stämningen dramatisk och ödesmättad. En fascinerande utställning!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Ekfeldt